Baal, Ashera ja muut Raamatun jumalat
 
 
Koulun uskonnon opetuksessa vilahtelee muitakin hahmoja, kuin Jumala, Jeesus ja profeetat. Tavallisimmin mieleen jää käsitys, että nämä ovat jotenkin eri joukkoa kuin em. "hyvät" hahmot. Ovatkohan? Aloitamme Israelin Jumalan nimistä.
 
 
 

Eeli, ´El, ´Ilu

Tällä nimellä Häntä kutsutaan sekä vanhassa että uudessa Testamentissa. ´El oli kanaanilaisten pääjumaluus, ja vaikka häntäkin kutsuttiin "luojaksi" ja "isäksi", muiden jumaluuksien ei välttämättä oletettu olevan ´Elin perillisiä kananiittisessa monijumalaisessa uskonnossa. Hebrealaisten monoteismissa, johon Hänet omaksuuttiin, Eeli-´El jäi toki perheettömäksi. Vanhan Testamentin nimityksiä: ´Abi ´ad = "ikuinen isä", ´El `olam, = "Jumala", "Hän joka on (ikuinen)". ´El -nimellä Hänet tunnettiin myös Ugaritissa.

Ugaritilainen nimitys, "´ilu qirba ´apigê tihamatêmi ", sijoittaa Hänet istumaan vuorelle, josta lähtevät molempiin valtameriin virtaavat kaksi jokea. Nimitys "Thoru ´Ilu" tekee Hänestä "Härkä-Jumalan", ja "latipanu ´ilu dupa´idu" liittää ´Eliin "laupiaan armahtajan" roolin. Kuten myöhemmät seuraajansa, Jahwe ja Allah, hänet kuvataan vanhana parrakkaana miehenä.

Adonai, Adon, Adonis

Baal Adonis oli Syyriassa käytetty nimi kuolevasta ja ylösnousevasta miespuolisesta kasvillisuuden jumalasta. "Adonis" -muoto on hellenistinen kreikannos. Vähän-Aasian Kybelen partneri Attis ja Babylonian/Assurian Tammuz ovat sama luonnon kasvukauden alussa siittämällä hedelmöittävä jumaluus. Seemiläistä sanaa "adon/adonai" on käytetty myös Israelin Jumalan yhteydessä.

Adonis on siis Astarten rakastaja, ja juutalaisen perinteen "Adonain puutarhat" lähentävät tätä kasvillisuus-jumalaa Raamatun Jehovaan.

Ba´al

Baal Baalin palvonta onkin israelilaisten suurimpia lankeemuksia, jos profeettoja on uskominen. Ba´al huolehti elämästä ja kasvillisuudesta, mutta Hänen roolinsa ei ollut Attis/Adoniksen kaltainen. Ba´al oli myös myrskyn ja ukkosenkin jumaluus. Hänen eräs nimensä oli Re`ammin, "Ukkosen-jumala", ja hänen kuvissaan esiintyy nuija (vasara). Nimi "Ba´al" tarkoittaa "herraa" tai "mestaria", ja Hänet kuvattiin sarvipäisenä. Mesopotamian Hadad hallitsee myös pilviä, sateita ja taivasta, ja Ba´alin tavoin voi lähettää sekä viljelykset siunaavan sateen, että tuhoisan myrskyn.

Ba´al oli myös sotien ja valloitusten jumala (´al´iyu qarradima ), mikä rinnastaa Hänet indoerooppalaisiin taivaan- ja ukkosen-jumaliin. Kreikkalaisille Ba´al oli Zeus Demarous kai Adodos, ja karthagolaisen taivaan ja kasvillisuuden jumalan nimi Ba`al Hammon/Khamon, "Sarvipäinen Baal", tuo esiin yhteyden Ammoniin. Kristillisten rukousten "aamen" onkin tämän egyptiläisen jumalan nimi.

Unto Salo on erinomaisessa artikkelissaan koosteessa "Itämerensuomi -Eurooppalainen maa" esittänyt laajan yhteenvedon ihmisenmuotoisten taivaan- tai ukkosenjumalien esiintymisestä. Tähän "perheeseen" kuuluvat, Ba´alin lisäksi, myös Suomen Ukko-Ilmarinen, Liettuan Perkunas, slaavien Perun ja germaanien Thor. Suomen sana "Perkele" on yleisen käsityksen mukaan liettualaisen ukkosjumalan nimen kristillinen väännös.

´Asherah

Profeettojen ja muiden kiljukaulojen fanaattisen vastustuksen kohde ja israelilaisten suuresti rakastama Ashera, on hyvin keskeinen hahmo Raamatun (Vanhan Testamentin) uskonnon ja kanaanilais-foinikialaisen uskonnon suhteen ymmärtämiseksi. Kuten Asheran palvelemisesta Jerusalemin temppelissä voi jo päätellä, nämä kultit eivät olleet vastakkaisia, vaan lomittaisia.

Jeremia 44: "15. Mutta kaikki miehet, jotka tiesivät vaimojensa polttavan uhreja muille jumalille, ja kaikki naiset, jotka seisoivat siellä suurena joukkona, ja kaikki kansa, joka asui Egyptin maassa, Patroksessa, vastasivat Jeremialle sanoen:
16. *Mitä sinä olet Herran nimessä meille puhunut, siinä me emme sinua tottele;
17. vaan me täytämme joka lupauksen, mikä suustamme on lähtenyt, poltamme uhreja Taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niinkuin teimme me ja meidän isämme, meidän kuninkaamme ja ruhtinaamme Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla; ja silloin meillä oli leipää yltäkyllin, ja meidän oli hyvä olla emmekä nähneet onnettomuutta.
18. Mutta siitä asti, kun me lakkasimme polttamasta uhreja Taivaan kuningattarelle ja vuodattamastat hänelle juomauhreja, on osanamme ollut kaiken puute ja hukkuminen miekkaan ja nälkään!*
19. Ja kun me poltamme uhreja Taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niin miestemme luvattako teemme hänelle uhrikakkuja, hänen kuvansa muotoisia, ja vuodatamme hänelle juomauhreja?"

Foinikialaiset, kanaanilaiset ja hebrealaiset kunnioittivat Asheraa "Taivaan Kuningattarena" ja luojattarena, "kaikkien jumalien äitinä". "Qaniyatu ´ilima" tarkoittaa sitä. Maailman ensimmäisen imperiumin, Akkadin valtakunnan, akkadilaiset tunsivat taivaan herran, Anun puolison Ashratumin. Anu vastaa hyvin ´Eliä.

Foinikialaisessa merikauppaa käyvässä Ugaritin kaupungissä Hänet tunnettiin nimellä "Rabat ´Athiratu Yami ", "Hän joka liikkuu merellä". Läntisen Välimeren foinikialaisille Hän oli Tanith. Nimellä "Labi´atu", "leijona-lady", Hän jatkaa Catal Hüyükin panttereiden seurassa kuvatun jumalattaren perinnettä, ja jotta kuva olisi täydellinen, Hän on myös "Dat ba'thani," "käärmenäinen". Käärme-jumalattarena Hän on "Rabat Chawat ´Elat", eli "Hawah", suomenkielisen Raamatun Eeva. Ilmeisesti Mooseksen erämaassa pystyttämä "Vaskikäärmeen" patsas kuuluu samaan sarjaan.

Toisinaan Hänet kuvataan ratsastamassa leijonalla vyötäröstä ylöspäin alastomana kihara tukka valtoimenaan pitäen käärmeitä ja liljoja kohotetuissa käsissään, kuten Qadashu, millä nimellä egyptiläiset tunsivat hänet. Foinikiassa käytettiin myöhemmällä ajalla myös nimiä ´Ashtartu ja Astarté.

Asheran kunniaksi vietettiin orgiastisia juhlia erityisissä paikoissa, joita Raamatussa kutsutaan "karsikoiksi", -siis oksattomiksi karsittujen puiden muodostama kehä? Puritaaniset kiivailijat olivat tästä kovin nyreissään. Toinen Aikakirja 15.16: "Kuningas Aasa erotti äitinsä Maakan kuningattaren arvosta, koska tämä oli pystyttänyt inhotuksen Aseralle; Aasa kukisti inhotuksen, rouhensi ja poltti sen Kidromin laaksossa."

Palestiinan alueelta on löytynyt runsaasti Asheran kuvia, joita Israelin ja Juudan kaikki yhteiskuntakerrokset ovat pitäneet kodeissaan. Näissä alastomissa, lyhyt ja kiharatukkaisissa, pienoispatsaissa Ashera kohottaa käsillään rintojaan, kuten a.o. babylonialaisessa Inannan kuvassa.

Oolgrr..älälämöö... -Puhun kielillä!
Amerikkalainen televisiosaarnaaja on juuri saanut kuulla, että Jehova oli Asheran poika ja myös rakastaja.
Jahwe ei tunnusta.
Raamatun uskonto kuuluu siis mesopotamialais-syyrialaiseen uskomustraditioon erottumatta näistä polyteististä kulteista niin paljoa, kuin mitä yleensä ajatellaan. Jehovan nimet ja tehtävät on monijumalisissa traditioissa jaettu useammalle jumaluudelle, joiden piirteitä monoteistinen Jehova ko. yhteyksissä toistaa. Lähi-Idän ja Välimeren maailman vanhoja uskontoja ei voi tarkastella hermeettisesti toisistaan eristettyinä jatkumoina, sillä jumaluuksien alkuperä on melkolailla yhteinen, ja keskeytymätön kulttuurivaihto on pitänyt traditiot lähellä toisiaan, kuten jo antiikin kreikkalaiset ymmärsivät käyttäessään omien jumaliensa nimityksiä mm. egyptiläisten Ammonista ja muistakin Levantin jumalista. Hebrealaisten JHWE-kultti ei muodosta poikkeusta tähän sääntöön.

Aamen.

 
 
 
 
 
 
KIRJOITA VIERASKIRJAAN! Guestbook by GuestWorld VOIT LUKEA VIERASKIRJAN.

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE

 

The Pagan Banner Exchange
The Pagan Banner Exchange