Venäjän Federaation pohjoisiin alkuperäiskansoihin kohdistuva syrjintä

Pohjoisten alkuperäiskansojen edustajien lausunto


 
 
Pohjoisten alkuperäiskansojen sosioekonomiset olosuhteet ovat huonontuneet dramaattisesti viime vuosina. Uudet ongelmat liittyvät tyottömyyteen, vaikeisiin elinoloihin, sairauksiin ja rajoitettuihin koulutusmahdollisuuksiin. Näistä asioista on keskusteltu paljon alkeperäiskansojen keskuudessa, ja monien käsitykseksi on muodostunut se, että näistä vaikuksista on keskusteltava suoraan Venäjän hallituksen kanssa. Seuraavan asiakirjan allekirjoittajat ovat eri kansallisuuksien yhteiskunnallisten järjestöjen edustajia, jotka ovat yhtyneet V.B.Shustovin, Pohjoisen, Siperian ja Kauko-Idän alkuperäiskansojen liiton (Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East) pääsihteerin johtopäätöksiin.

 
"Me, Venäjän Federaation pohjois-osien alkuperäiskansoja edustavien yhteiskunnallisten järjestöjen johtohenkilöt, perustaen Venäjän Federaation sitoutumiseen Euroopan Neuvostoon jäsenenä, Euroopan Neuvoston peruskirjaan ja Euroopan Neuvoston Pääsopimukseen oikeuksista ja koskemattomuudesta (General Agreement on Privileges and Immunities of the European Council) ja sen pöytäkirjoihin sitoutumiseen,

ja siihen että Venäjän Federaatio on jälkikäteen allekirjoittanut Sopimuksen Ihmisoikeuksien ja Kansalaisvapauksien puolustamisesta (Convention on Defense of Human Rights and Basic Freedoms, November 04, 1950) ja sen pöytäkirjat,

ja jälkikäteen allekirjoittanut Sopimuksen Kansallisten Vähemmistöjen puolustamisesta (Ramok Convention for Defending National Minorities; February 1,1995), josta johtuvat Venäjän Federaation uudet velvollisuudet pohjoisen alkuperäiskansoja kohtaan,

tietäen meidän kansojemme väkilukujen vähenemisestä ja äärimmäisistä ilmasto-olosuhteista arktiksessa,

ollen tietoinen musertavasta tosiasiasta, että viimeisen sadan vuoden aikana sellaiset kansat, kuten Ainut, Kamassit, Kerekit, Omokit ja Jugit ovat kadonneet,

edelleen tietoisena, että sellaiset kansat kuin Aleutit, Ketit, Iganasanit, Negidaletsit, Orokit, Orochit, Tofalarit, Enetsit, ja Jugagiirit ovat lähellä katoamistaan,

ottaa huomioon alkuperäiskansojen poliittisten oikeuksien loukkaamisen; -ajanjaksolla 1989-1991 18 alkuperäisväestön edustajaa on istunut Korkeimmassa Neuvostossa (parlamentissa) Neuvostoliitossa ja Venäjän Federaatiossa, missä he vaikuttivat alkuperäisväestön oikeuksia ja etuja puolustaen- ; 1995 vain kaksi edustajaa on valittu Venäjän parlamenttiin alkuperäiskansojen joukosta,

edelleen ottaen huomioon, että enemmistö autonomisista alueista ei enää pysty puolustamaan pohjoisen alkuperäisväestön oikeuksia ja viimeisimmissä vaaleissa ne olivat taloudellisten ja teollisten tahojen, joita alkuperäiskansojen olemassaolo ei kiinnosta, voimakkaan painostuksen kohteena,

muistuttaen, että Venäjän uuden perustuslain 69§ ei "taannut alkuperäiskansojen oikeuksia" koska soveltamisartiklaa, joka takaisi kansoillemme tarpeelliset edustajat, ei määrätty; "Yleinen vaalioikeus Venäjän Federaation jäsenille", "Valtion Duuman ja liittovaltion edustajiston valinta Venäjän Federaatiossa", ja "Venäjän Federaation liittoedustajiston konsiilin kokoonpano",

tietäen, että Duuman ensimmäisessä istunnossa hyväksytty päätöslauselma "Pohjoisen, Siperian ja Kauko-Idän kansojen hälyttävästä taloudellisesta ja kulttuurisesta tilanteesta", ei johtanut toimenpiteisiin presidentin tai Venäjän hallituksen taholta, vaan hallitus on osoittanut välinpitämättömyyttä Pohjoisten Alkuperäiskansojen Liiton vetoomuksille näiden etnisten ryhmien suojelemiseksi,

piittaamatta siitä, että meidän kansalliset maamme ovat joutuneet anastetuiksi ja barbaarisesti tuhotuiksi raatelevan öljy-, kaasu-, hiili-, kulta- ja muun kaivosteollisuuden toimesta, joka toimii ilman mitään velvollisuutta kompensoida tai korvata tekemiään tuhoja suoraan paikallisille hallinoille tai alkuperäiskansojen elinkeinonharjoittajille, jotka ovat heidän toiminnastaan kärsineet, ja tämä tilanne on riistämässä meiltä maamme ja perustavimman oikeutemme, oikeuden elää,

alleviivaten, että liittovaltion laki "Määräykset Venäjän alkuperäiskansojen laillisesta asemasta" on hyväksytty kahdesti valtakunnan Duumassa, 21.06.1995 ja 17.11. presidentin editiona, ja molemmilla kerroilla asia on jätetty pöydälle presidentin, Venäjän perustuslain takaajan, toimesta,

ja että alkuperäiskansojen optimistisesti tukema presidentti Jeltsinin uudistusliike ei ole kiinnostunut pohjoisten kansojen toiveista,

tunnistaen, että Venäjän hallitus laiminlyö kaikki toimenpiteet 29:n vaaranalaisen pohjoisen kansallisuuden tukemiseksi, joihin kansoihin kuuluu 200 000 ihmistä jotka siirryttäessä markkinatalouteen ovat menettäneet totaalisesti mahdollisuutensa perinteellisiin elinkeinoihinsa ja elämäntapaansa, ja työttömyyden ja köyhyyden kasvaessa kontrolloimattomasti, elämää uhkaavan rikollisuuden tason ja alkoholismin, sairauksien ja koko maan keskiarvoon nähden 1½-kertaisen kuolleisuuden uhatessa tehdessä elämistä mahdottomaksi.

Ilmaisten sosiaalisesti turvattominen ja suojattomien etnisten ryhmien, jotka ovat joutumassa ajetuiksi pois omilta mailtaan Venäjällä,

perustaen edelläkerrottuihin tosiasioihin, olemme laatineet seuraavan lausunnon:

VENÄJÄN FEDERAATION POHJOISIIN KANSOIHIN KOHDISTUVA SYRJINTÄ

Käännymme Venäjän presidentin ja hallituksen, ja kansainvälisten järjestöjen tai alkuperäiskansoista kiinnostuneiden henkilöjen puoleen vetoomuksellamme. Venäjän presidentiltä ja hallitukselta odotamme neuvotteluprosessin aloittamista pohjoisten alkuperäiskansojen kanssa, joita edustavat niiden yhteiskunnalliset organisaatiot ja liikkeet, näiden kansojen perustuslaillisten oikeuksien vapauteen, asumiseen, ravintoon ja koulutukseen, pohjalta:

1. Käsittelytapa korvauksien suorittamisesta alkuperäiskansojen organisaatioille ja elinkeinojen harjoittajille heidän mailleen ja taloudelliselle toiminnalleen aiheutetuista vahingoista maananastuksen ja teollisen toiminnan seurauksena.

2.Suora lisenssien myöntämismenettely, joka takaa mahdollisuuden kehittää kaivannaisteollisuutta kiintiöiden ja maan hallinnan säätelemällä tavalla, joka turvaisi perinteellisten elinkeinojen harjoittamisen.

3. Taloudellisen kehitysyhtiön perustaminen pohjoisia kansoja varten.

4. Menettelytapa Venäjän hallituksen ja alkuperäiskansojen organisaatioiden väliseen yhteydenpitoon.

5. Venäjän presidentin kanslian alainen toimisto seuraamaan ja huolehtimaan pohjoisten alkuperäiskansojen oikeuksista.

6. Hallituksen rahoittaman säätiön perustaminen tukemaan pohjoisia alkuperäiskansoja.

7. Paikallisten, etnisten, itsehallinnollisten yksikköjen järjestelmän perustaminen.

8. Taattu vähimmäisedustus pohjoisille kansoille liittovaltion ja paikallisen hallinnon edustavissa elimissä.

9. "Arktisen departmentin" muodostaminen, ja hallituksen edustajan asettaminen koordinoimaan kansainvälisellä tasolla alueiden ja kansojen kehitykseen liittyviä asioita.

10. Liittovaltion laki Venäjän alkuperäiskansojen laillisesta asemasta ja pohjoisten kansojen asemasta.

11. Kansainvälisellä alkuperäiskansojen vuosikymmenellä 1995-2005 Venäjän tapahtumat antavat perusteen arviointeihin.

Vielä ei ole liian myöhäistä, kun kansojemme keskuudessa elää yhä toivo, ja me vetoamme Venäjän presidenttiin, pääministeriin, Liittokonsiilin ja Duuman johtajiin: Antakaa tutkia kansojemme vaatimukset älkääkä antako niiden kadota maan pinnalta. Me vetoamme poliittisiin puolueisiin ja liikkeisiin, Venäjän yleisöön, kaikkiin ihmisiin joilla on hyvä tahto ja joille kaikkien kansallisuuksien oikeus elämään on tärkeää: Tukekaa Venäjän vähemmistöjen pyrkimystä säilyttää olemassaolonsa.

Nykyisessä pohjoisille kansoille hyvin vaikessa vaiheessa me vetoamme kansainväliseen yhteisöön, ja kutsumme Euroopan Neuvostoa, YK:n pääsihteeriä, YK:n ihmisoikeuskomissiota, kaikkien maiden hallituksia ja parlamentteja, virallisia ja epävirallisia organisaatiota ja instituutioita, kaikkia kunniallisia kansalaisia, joilla on kontakteja vaikutusvaltaisiin tahoihin: Tukekaa meidän vetoomustamme arktisten alkuperäiskansojen säilymisen ja elinmahdollisuuksien puolesta ja heidän maidensa suojelemiseksi.

Tämä julistus on lähetetty:

Bors Nikolajevits Jeltsin -- President of the Russian Federation

Viktor S. Chernomyrdin -- Chairperson of the Russian Government

E.S. Stroev -- Chairperson of the Federation Council of the Russian Federation

G.N. Seleznev -- Chairperson of the State Duma

March 04, 1996

Moscow

Julistuksen allekirjoittajat:

A.V. Evai, President, Association of Indigenous Peoples of the North, Yamalo-Nenetskii Autonomous Region

A.V. Krivoshapkin, President, Association of Indigenous Peoples of the North, Republic of Sakha (Yakutiya)

N.V. Novik, President, Association of Ket

P.S. Stepanov, President, Association of Indigenous Peoples of the Republic of Buryatiya

G.N. Psyagin, President, Association of Indigenous Peoples of the North, Sakhalin Island

P.P. Kosygin, President Kamchatka Association of Kamchadalov

V.I. Gayulskii, President, Fund for the Survival and Economic and Cultural Development of Indigenous Peoples of the North Deputy, State Duma

Yu.A. Samar, President, Fund for the Indigenous Peoples of the North

T.S. Gogoleva, President, Association of Indigenous Peoples of the North, Khanty-Mansiiskii Autonomous Region

E.A. Gaer, General Secretary, International League of Indigenous Peoples and Ethnic Groups

E.D. Aipin, President, Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East

A.N. Nemtushkin, Chairperson, Coordinating Committee, Association of Indigenous Peoples of the North, Krasnoyarskii Krai.

 

 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE

 

The Pagan Banner Exchange
The Pagan Banner Exchange


27.04.1999