1. Linkki J.W.Prescottin artikkeliin
  2. Starhawkin Mietteitä 11.90. jälkeen
  3. "JHWE-virus" iski jälleen?
  4. Suomalaiset ja Islam
  5. Islamin ja Kristinuskon sota?

 


 
 
Suomalaiset ja Islam

Kristinusko liitetään Suomeen ja suomalaisiin Vatikaanin arkistomaininnoissa jo 800-luvulla jKr.. Islamin ja suomalaisten kohtaamisesta vähemmän tietoja, mutta riittävän tarkan yleiskuvan muodostaminen on silti mahdollista.

Suomalaisten tutustuminen uusiin uskontoihin on todennäköisimmin tapahtunut niillä kauppapaikoilla, joissa Suomen ja Karjalan tuotteet vaihdettiin tuotitavaroihin. Täältä purjehdittiin eteläisen Itämeren, Skandinavian ja Pohjois-Venäjän (nykyisen) markkinapaikoille, ja eräänlaisten kauppaedustajien voidaan päätellä viipyneen tälläisissä paikoissa vuosia, tai toistuvasti talven yli.

Vieraiden kauppiaiden oleskelu oli ennen "nykyaikaisten" valtioiden syntyä mahdollista muinaiskaupungeissa, joita olivat mm. Hämeen Vanaja -venäläisten kronikkojen Vanai-, Tallinnan edeltäjä Revala, ja myöhemmän Novgorodin paikalla ollut slaavi- ja suomalais-heimojen kauppa-asutusten ja markkinapaikkojen kompleksi.

Novgorodissa tiedetään olleen "karjalaisten katu", jonka varrella olleissa taloissa Karjalan kauppiaat pitivät pysyviä edustuksia. Näissä paikoissa kulttuurit kohtasivat, ja mahdolliset lähetystyön tekijät saivat tilaisuuden vaikuttaa esivanhempiimme.

Karjalan, Vepsän, Permin ja Vienan tuotteiden rahakkaimmat ostajat olivat 1000 vuotta sitten Lähi-Idässä. Jo Rooman valtakunnan loppuaikoina sen taloudellinen painopiste oli Bysantin alueella ja Levantissa, eikä islamilaisen Kalifaatin syntyminen Bagdadiin muuttanut tilannetta. On muistettava, että Keski-Aasia ei ollut vielä kokenut mongolien hävityskampanjoja, ja Buhara, Samarkand ja Ferganan laakso, mm., olivat tunnettuja yliopistoistaan ja rikkauksistaan. Samalla suunnalla sijaitsivat myös tuottoisat hopeakaivokset, joiden metalli muuttui Kalifaatin dirhameiksi, jotka taas vaihdettiin turkiksiin, majavatuotteisiin, kalaliimaan, mursunluuhun, ym. pohjoisen kauppatavaraan Volgan varren Bolgarissa. Suurin osa Fennoskandian rautakautisista hopealöydöistä koostuu kalifaatin kolikoista, mikä paljastaa kaupankäynnin suunnan.

Bolgarin kaanikunta oli pohjoisen ja idän kaupan välittäjä, ja myös Euroopan lukko arokansojen hyökkäyksille. Pääkaupunki, Bolgar, sijaitsi Volgan varrella kaupallisesti ja strategisesti onnistuneella paikalla. Vaikka neuvostoaikana suoritettu Volgan patoaminen on hukuttanut rantamaita, Bolgarin vanha moskeija on yhä olemassa.

Bolgaarit olivat turkkilaiskansa, jonka viimeiset edustajat ovat nykyisiä tsuvasseja. Valtakunnan uskonto oli Islam, ja sillä oli vilkasta yhteydenpitoa Bagdadiin. Tunnettu tutkimusmatkailija Ibn Fadlan on raportoinut ajastaan Bolgarissa, ja kertoo mm. kaanin kirjeenvaihdosta vepsäläisten, ves-kansan, kanssa.

Bolgar lienee siis välittänyt islamilaista kulttuuria myös itämerensuomalaisille, mutta jos lähetystyötä on tehty, sillä ei ole ollut pysyviä tuloksia. Kiinteämmin Keski-Venäjän islamilaisten valtioiden ja liittokuntien osana olleet mordvalaiset ja tseremissit omaksuivat uskontoonsa eräitä piirteitä islamilaisilta naapureiltaan, mm. sanat keremet ja sultan.

Volgansuomalaiseen ryhmään kuulunut kadonnut sukukansamme Metserät jatkaa olemassaoloaan misääri-tataareissa, jotka neuvostoaikana luettiin Volgan tataarien joukkoon. He ovat kieleltään tataarilaisia ja uskonnoltaan islamilaisia, mutta heidän historiansa juontuu metseröihin. Suomeen 1900-luvun alussa muuttaneet tataarit olivat juuri misäärejä. He ovatkin sopeutuneet erinomaisesti, eivätkä he ole koskaan olleet ongelmia tuottava maahanmuuttajaryhmä.

Islam ja kristinuskon roomalainen ja bysanttilainen versio levittäytyvät siis kohti pohjoista samoihin aikoihin, kilpailevina hankkeina. Se, että Suomesta muodostui Rooman kirkon alainen, oli seurausta poliittisista suhdanteista. Islamin pohjoinen tukikohta, Suur-Bolgaria, tuhoutui mongolihyökkäyksissä, ja samalla katkesi tuottoisa idänkauppa. Pohjoisen oli nyt etsittävä markkinoita lännempää, mikä tilanne jäi sitten pysyväksi.

Kun Paavi lähetti eurooppalaiset sivistymättömät feodaalit "ristiretkille" ottamaan haltuunsa Palestiinaa, alkoi vuosikymmeniä kestänyt rauhaton kausi, joka vaikutti osaltaan "Islamin Kulta-ajan", Kalifaatin sivistyksellisesti parhaimman jakson päättymiseen. Muhamettilaiset oppineet olivat ottaneet talteen ja omaksuneet valloittamillaan Levantin ja Pohjois-Afrikan bysanttilaisilla alueilla vielä sinnitelleen antiikin sivistyksen rippeitä, mikä oli vauhdittanut Kalifaatin kulttuurikehitystä.

Keski-ajan Eurooppa tunsi kunnioittaen islamilaisen maailman oppineista mm. Avicennan, jonka työt jättivät jälkensä myös Euroopan yliopistoissa harjoitettuun tieteeseen. Kun Tsingis-Kaani seuraajineen autioitti islamilaista Keski-Aasiaa, jossa Avicennakin oli pitänyt oppituoliaan, tieteentekeminen siellä loppui kirjastojen, yliopistojen ja observatorioiden roihutessa savuna ilmaan. Sivistys oli onneksi saanut jo uuden turvapaikan renesanssiin heräävästä Euroopasta.

Ristiretket jättivät arabialaiseen kulttuuriin uuden synkemmän sävyn, ja Lähi-Idässä saatetaan käyttää yhä sanaa "frankki" tarkoittamaan yleensä eurooppalaista tai pohjois-amerikkalaista. Sana kantaa mukanaan muistumaa kärsityistä verilöylyistä ja maksamattomista kalaveloista. Vain hieman yleistäen voidaan todeta, että osa siitä katkeruudesta, josta ääri-islamistit imevät käyttövoimaansa, jountuu näin kaukaa historiasta.

Me suomalaiset emme ole koskaan olleet "ristiretkeläisiä". Me olemme olleet näiden retkien kohteita. Itämerensuomalaisiin on kohdistettu historian aikana pakkokäännytystä, uskonnolla pyhitettyä kansanmurhaa ja maahantunkeutumista sekä katolisen että ortodoksisen kirkon nimissä. Tavallaan nämä kampanjat jatkuvat yhä, sillä Venäjällä asuvat alkuperäistä uskontoaan edelleen harjoittavat sukukansamme ovat tänään ankaran painostuksen kohteena. Heidät pyritään pakottamaan luopumaan sekä kielestään että uskonnostaan.

Yhä uskonnollistuneemmaksi muuttuvan Islamin maailman ja maallistuneen lännen välinen juopa näyttää olevan lähimpien vuosikymmenien vaarallisin maailmanpoliittinen ongelma. Mekin olemme tässä skismassa mukana, halusimme tai emme. Suomalaiset ovat kuitenkin eräässä mielessä eri joukkoa muslimien kannalta, kuin muu Eurooppa: Me emme ole "frankkeja". Emme ole harjoittaneet miekkalähetystä, ja mitä ristiretkiin tulee, olimme 1200-luvulla jKr. niiden kohteita kuten muslimitkin. Jossakin tulevassa tilanteessa voimme ehkä muistuttaa tästä, ja olla jälleen "idän" ja "lännen" sillanrakentajia?


 
 
Islamin ja Kristinuskon sota?

Nykyinen agressiivinen islamismi ei ole uskonto, vaan uskontoon tukeutuva poliittinen liike. Sekä shia- että sunni-suuntausten keskuudessa esiintyy poliittista islamismia, joten kyse ei ole uskonnollisesta lahkolaisuudesta, vaan uskonnon käytöstä valtapolitiikan välineenä.

Eräät Islamin kielteiset piirteet helpottavat sen väärinkäyttöä em. tarkoitukseen, mutta kristillisessä maailmassa eläneinä meidän on nähtävä, että samoja piirteitä löytyy myös kristillisestä perinteestä. Teollistuneessa pohjoisessa tämän uskonnollisen sukurasituksen vaikutus on onnistuttu lieventämään, onneksemme. Nykyisten Euroopan valtioiden lainsäädännössä uskonnonvapaus on vasta parisensataa vuotta vanha ilmiö, ja eräs sitkeimmistä yhden uskonnon politiikan harjoittajista oli luterilainen Ruotsi 1600- ja 1700-luvuilla.

Englanti poisti viimeiset noituuden kieltävät pykälät lakikokoelmistaan vasta niin myöhään kuin 1951, vaikka ne toki olivat olleet kuolleita kirjaimia jo vuosisatoja. Uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta meidät siis erottaa aika, ei maantiede.

Euroopan vahva esikristillinen uskontoperinne on myös muovannut tänne Lähi-Idästä levitetyn kristinuskon käytännön toteutusta vähemmän elämänkielteiseksi. Noitavainot ja inkvisitio olivatkin toimenpiteitä eurooppalaisen esi-kristillisen perinteen hävittämiseksi, ja voidaan sanoa että katolinen kirkko oli siihen aikaan lähimpänä Bin Ladenien tms. ajattelutapaa.

Valistusaika ja teollistuminen pelasti meidät näkemästä, millaiseksi "kristillinen fundamentalismi" olisi muuttanut kulttuurimme, mutta naapurimme Lähi-Idässä eivät olleet yhtä onnekkaita. Siellä "jerusalemin-uskonto" toteutuu koko synkkyydessään.

Eurooppalaisella maaperällä, Balkanilla ja jopa Suomessakin, on ollut itsestään meluapitämättömiä islamilaisia yhteisöjä jo sukupolvien ajan. Nämä erottuvat meistä muista eurooppalaisista vain siinä, että he käyttävät eri kirjaa kirkonmenoissaan. Uskonto on heille yksityis- tai perheasia, kuten nykyisessä eurooppalaisessa elämänmuodossa on tapana ajatella.

Samanlaista mukavan nykyaikaisen elämän ja uskonnollisen tradition kiihkotonta yhteensovittamista kannattavia henkilöitä on paljon myös islamismin uhkaamissa maissa, mutta viime vuosikymmenet eivät ole olleet heille onnekkaita. Iranin politiikka Reza Pahlevin aikana ja mm. Afganistanin vasemmistohallitukset ennen ja jälkeen neuvostomiehityksen pyrkivät vähentämään uskonnon vaikutusta, mutta nämä molemmat sortuivat muissa asioissa tekemiinsä virheisiin.

Kun kansojen emansipaatiopyrkimykset ja vastustus suurvaltoja kohtaan kanavoituivat islamistiseen fundamentalismiin, "piru pääsi pullosta". Palestiinalaiset ponnistelivat vuosikymmeniä poliittisten liikkeiden johdolla saadakseen kansainväliseltä yhteisöltä oikeutta, ja tukea Israelin valtion harjoittamaa painostusta vastaan. Nyt tämän taistelun johtajuus näyttää luisuvan uskonnollista irrationalismia edustaville fanaatikoille, joiden edessä vanha Jasser Arafat on voimaton.

Teollistunut ja sivistynyt pohjoinen joutuu mitä ilmeisimmin lähitulevaisuudessa kohtaamaan agressiivisen ja kompromisseihin kykenemättömän islamismin hyökkäyksiä myös omalla maaperällään. Sana- ja käsitepari Islam -- islamismi, tarkoittaen uskonto -- sen poliittinen väärinkäyttö valaisee oleellisen ongelman luonteesta, mutta pakanoina emme voi unohtaa jahvismin-kritiikkiämme: Monoteististen "jerusalemin-uskontojen" sisälle on rakennettu agressio- ja suvaitsemattomuus-automaatti, joka saa voimansa näiden uskontojen yhteydessä esiintyvästä persoonallisuuden vääristymästä, ja ihmiskunnan kollektiivisesta mielenhäiriöstä, joka ylläpitää sotimista ja ihmisten eriarvoisuutta.

Loppuratkaisu fundamentalismin ongelmaan löytyy vain asettumisesta fundamentalismia kasvattavan uskonnollisen kehyksen ulkopuolelle, sen näkemisestä kaikessa rumuudessaan. Sitten yksilö voi aloittaa pitkän tien itsensä uudelleenkasvattamiseksi elämänmyönteisiin arvoihin ja ehjään ihmisyyteen. Tässä suhteessa sekä kristillisen että islamilaisen kasvatuksen saaneet ovat samalla lähtöviivalla.

Kuten toisaalla siteeraamamme täti-Starhawk totesi, "Usko" ja "uskonto" ovat levinneet kaikkialle ja palvelleet meitä tavoilla, jotka tällähetkellä pikemminkin tuntuvat vastenmielisiltä. Kaikkien kirkkokuntien uskonnoilla voidaan motivoida pahoihin tekoihin ja esittää perusteluja toisten ihmisten vihaamiseen. Ihmisen on kuitenkin vaikeaa selvitä uskomatta johonkin, ja erityisen vaikeaa se on tänään.

Itse amerikkalaisena Starhawk ulottaa empatiansa myös tällä hetkellä pommitusten varjossa eläviin afganistanilaisiin, "joista tulee pian meidän uhrejamme", kuten hän toteaa. Vihan ja koston kierre on tosiasia, mutta se on jatkunut jo 5000 vuotta. "Me" olemme fundamentalistien (=JHWE-viruksen vahvemman kannan) hyökkäyksen kohteena, ja "me" olemme passiivisesti mukana pohjoisen vastatoimissa, tiedostimme sen tai emme. Elämällä teollistuneen maapallon osan elämää ja nauttimalla sen siunauksista annamme Georg Bush Jr:lle valtakirjan iskeä hyökkääjää sillä tavalla jonka hän osaa.

Protestimme pommien alle jääneiden siviilien puolesta on vain tekopyhyyttä, krokotiilin kyyneliä, ellemme selvitä itsellemme suhdettamme niihin globalisaation prosesseihin, jotka kätkeytyvät kirjainyhdistelmien GATT, WTO ja IMF tapaisten hieroglyfien taakse. Onko korkea kulutustasomme mahdollisetettu kehitysmaiden riistolla vai ei? Ovatko mielipiteemme vain sosiaalisessa paineessa omaksumiamme fraaseja, vai tiedämmekö me?

Markkinavoimien globalisaatiota vastaan etelä asettaa fundamentalistisen fanatismin ja naisten kivittäjien yksiarvoisen globalisaation. Federal Reserve Fundin ja EU-parlamentin käytävillä on liikkunut henki, kuiskaillen: "Tehkää kaikki kansat pääoman opetuslapsiksi." Afganistanin luolissa toinen henki kuiskailee: "Tappakaa kaikki vääräuskoiset, repikää heidän kurkkunsa auki ja juokaa heidän vertaan.." Onneksemme on pieni mahdollisuus olla valitsematta näistä kahdesta: Mennä ongelman juuriin, ja näyttää ne maailmalle. 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE