Ruotsalaisten pakanoiden ajatuksia


 
Lukevan yleisön käsitys siitä, mitä pakanuus nykyisin tarkoittaa, muotoutuu sen perusteella, millaisista "pakanoista" näkyy mainintoja. Yritämmekin siis esitellä mahdollisimman monensorttisia alan harrastajia tämän kuvan monipuolistamiseksi. Aloitamme ruotsalaisesta "Nordisk Antikristen Front" -yhteisöstä.

 
Pohjolan käännytys kristinuskoon
Me emme voi hyväksyä Pohjolan kristillistämistä, koska se tapahtui pakkokäännytyksenä. Ylpeät esi-isämme saivat valita joko kastamisen tai kuolemisen. Toisia houkuteltiin "Valkokristuksen" valheille lahjomalla. Heille luvattiin korkeita asemia yhteiskunnassa, jos he taistelisivat kristittyjen puolella omiansa vastaan. Hyvin pitkään Pohjolan asukkaat olivan kristittyjä vain näön vuoksi, ollakseen mieliksi kirkon väelle. Ihmiset jatkoivat rangaistuksista huolimatta salassa vanhojen jumalten kunnioittamista, mutta monet lopettivat pelätessään henkensä puolesta. Isät olivat muinaisista ajoista asti opettaneet lapsensa tuntemaan omat jumalat, mutta enää se ei käynyt päinsä. Pelättiin, että lapset sattuisivat puhumaan ohi suunsa, kristityt saisivat sen tietoonsa. Vanha uskonto (Aasanusko) oli kristittyjen silmissä yhtä kuin saatananpalvonta ja rangaistus saatananpalvonnasta oli kuolema. Kristinusko pääsi näin ainoan sallitun uskonnon asemaan. Ihmiset eivät tienneet mitään mistään muusta. Viimeiset rippeet vanhasta uskonnosta elivät vielä kristittyjen mustaksi magiaksi ja noituudeksi leimaamina kansantapoina.Luonnon lait ja uskonto
Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin näkökanta luontoa kohtaan ei ole meidän mielestämme hyväksyttävissä. Raamatun mukaan "Jumala" antoi luonnon ihmiselle hallittavaksi, mutta ihmisen ei pidä ohjata luontoa, mitä hän ei osaisikaan, vaan luonnon pitää ohjata ihmistä. Miten ihminen yrittääkin hallita luontoa, luonnon voimat ovat aina voimakkaampia. Ihminen vain ärsyttää luonnon voimia (eli jumalia, jättiläisiä toisilla sanoilla kerrottuna) yrityksillään "kesyttää" sitä. Ihmisen täytyy oivaltaa että hänen on toimittava luonnon mukaisesti välttääkseen tuhoamasta oman olemassaolonsa edellytyksiä.

Ihminen on hänkin eläin, eikä mikään elävä olio ole luonnon ulkopuolella. Lyhytnäköisyydestä seuraa "rangaistus" vahingollisina luonnonilmiöinä, jotka ihminen itse aiheuttaa.

Ihminen ei ole "luomakunnan kruunu", hän on oikeastaan pahinta mitä on ikinä luotu. Luonto on varustanut ihmiskunnan paremmilla psyykkisillä ja fyysisillä selviämisedellytyksillä kuin muut elävät organismit. Mutta koska muutama halpamainen persoona on alkanut vastustamaan luontoa, ja käyttämään sitä hyväksi sen sijaan että eläisi harmoniassa sen kanssa, on ihmisestä kehittynyt pahin eläin maan päällä. Nämä persoonat ovat ne jotka ovat luoneet sortouskonnot: Kristinusko, juutalaisuus ja islami. Heidän mukaan ihmisen täytyy vapautua luonnon "kahleista" ja alkaa käyttää sitä hyväkseen. Nämä uskonnot väittävät että Jumala loi maailman vain jotta ihminen hyötyisi siitä.

Kristillinen moraali vastustaa luonnon lakeja. Kristittyjen mielestä luonto on paha koska kukaan ei huolehdi heikoista, mutta tämähän on vain luonnon tapa huolehtia olemassaolostaan ja varmistaa ettei evoluutio pysähtyisi. Tämänpäiväisessä tilanteessa jolloin suurin osa maan asukkaista elää luonnonvastaisesti, on ihminen ainoa laji joka ei kehity. Luonnossa ne joilla on parhaat mahdollisuudet hankkia ruokaa ja lisääntyä, välittävät eniten geenejään seuraaville sukupolville.

Kun vain parhaimmat säilyvät hengissä parantuvat lajin ominaisuudet. Ihminen sen sijaan on "Jerusalemin uskontojen" vaikutuksen alaisena alkanut rikkomaan luonnon lakia huolehtimalla kaikista syntyvistä lapsista riippumatta siitä onko niillä jotakin fyysistä tai psyykkistä vammaisuutta. Geneettisesti vammaisten osuus syntyneistä nousee kaiken aikaa. Kun "vajavaisten" geenien vaikutus lisääntyy, kuihtuu ihmiskunta hiljaa pois. Me kuljemme päinvastaiseen suuntaan muun luonnon kanssa. Kenties "prosessi" ei lopu, ehkä muutaman tuhannen vuoden päästä maan kehittynein laji onkin joku muu kuin ihminen. Ylpeät esi-isämme seurasivat luonnon lakia ja jättivät vammaiset lapset metsään.

Ihmisen suorittama luonnon hyväksikäyttö on johtanut ympäristönhävitykseen, ja luonnon voimat toimivat nyt ihmistä vastaan luonnonmullistusten muodossa. Täytyisi ymmärtää että ihmisen voimat eivät riitä luontoa vastaan. Aavikkojen laajentumista, tulvia, jättiläismäisiä pyörremyrskyjä, kasvihuoneilmiö ... suurin syy tähän kaikkeen on se että ihminen on unohtanut olevansa riippuvainen luonnon tasapainosta, eikä muista kunnioittaa luonnon voimia. Jos tätä kurjaa moraalia ei voi pysäyttää, ihminen kaivaa pian itse oman hautansa.
Naiset ja sukupuolisuus

 

Pakanallisena aikana nainen oli kunnioitettu ja arvostettu olento, jonka ei tarvinnut hävetä naiseuttaan.

Jerusalemin uskonnoilla on vääristynyt käsitys naisesta. Kun kristinusko tuli Pohjolaan, olivat naiset yksi niistä ryhmistä jotka vahvimmin kapinoivat uutta uskontoa vastaan. Entisessä pakanallisessa yhteisössä olivat mies ja nainen samanarvoisia. Nainen päätti asioista kotona tilalla ja kummallakin aviopuolisolla oli oikeus vaatia eroa niin halutessaan.

Vanhassa uskonnossa oli myös sekä nais- että miespuolisia "pappeja". Kristityt lähetyssaarnaajat selittivät Pohjolan asukkaille, että nainen on synnin olento jota pitäisi pitää silmällä niin ettei se houkuttelisi miestä syntiin. Kristityt viittasivat tässä asiassa Raamattuun jossa sanotaan Eevan houkutelleen Aatamin maistamaan tiedon omenaa, ja siten aiheuttaneen karkotuksen paratiisista. Karkeasti ottaen oli kristillisen moraalin mukaan naisen ainoa tehtävä pitää huolta kodista ja synnyttää lapsia (mieluiten poikia). Jos nainen oli naimaton piti hänen joko auttaa kotitöissä tai palvella piikana jonkun toisen luona.

Jos nainen ei noudattanut hänelle määrättyjä "sääntöjä" luokiteltiin hänet huoraksi. Tämä asenne naista kohtaan pakotettiin Pohjolan asukkaiden mieliin kristinuskoon käännyttämisessä 1000-luvulla, ja tämä oli naisten kohtelun perustana aina 1900-luvun puoliväliin asti, jolloin nainen alkoi saamaan takaisin oikeuksiaan, samalla kun kirkon mahti on alkanut horjua. Kristillisen lain mukaan oli muun muassa miehen sallittua ojentaa vaimoaan väkivalloin.

Tiettyjen Jerusalemin uskontojen keskuudessa voi vieläkin huomata halventavan näkökannan naista kohtaan. Kristityn täytyy seurata Raamatun sanaa, ja Raamatun mukaan että apostoli Paavali sanoo naisen kuuluvan vaieta seurakunnan kokoontumisten aikana.

Nainen on nyt saamassa takaisin samanarvoisuutensa mieheen nähden, mutta älkäämme unohtako mitä Jerusalemin uskonnot vieläkin opettavat naisista, ja mistä naisten halveksunta oli alunperin lähtöisin.

Seksuaalisuus on synti Jerusalemin uskontojen mukaan. Seksuaalisuus, niin kuin kaikki luonnolliset vaistot ja tarpeet, on syntistä ja se pitää tukahduttaa, opettaa kristinusko. Henkilöä joka sanoo avoimesti omaavansa erittäin voimakkaan sukupuolivietin ja/tai fantisoivansa seksuaalisesti, pidetään sairaana ja syntisenä ihmisenä.

Kristinuskoon käännyttämisen ja 1800-luvun lopun välisenä aikana olisi tälläinen yksilö kaikella varmuudella joko ensin vedetty lokaan kirkossa koko seurakunnan edessä tullakseen sen jälkeen mahdollisesti teloitetuksi synnintekijänä tai lukittu jonnekin. Pappi saattoi väittää että henkilö oli Saatanan houkutusten vallassa ja että seurakunnan oli pakko auttaa pelastamaan tämä henkilö helvetin tulesta. Joskus puhdistamalla henkilö synneistä polttamalla hänet roviolla, joskus laittamalla hänet häpeäpaaluun kirkon ulkopuolelle jossa kaikki voivat sylkeä häntä päin.

Pappi saattoi joskus vaatia seurakuntaa karkoittamaan tälläisen synnintekijän keskuudestaan. Tätä ahdaskatseista näkökantaa seksuaalisuutta kohtaan voi vieläkin löytää nykyisten kristittyjen joukosta vaikka kirkko onkin kadottanut kuristus-otteensa väestöstä. Kristillisen näkökannan mukaan on seksi ainoastaan avioliiton sisäistä lisääntymistä, ei ruumillisen hyvänolon hankkimiseksi.

Tyypillinen kristillinen "trendi" on Raamatun tekstien muunteleminen ja uudelleentulkitseminen jotta ne soveltuisivat paremmin kulloiseenkin aikaan. Esim. kristillinen näkemys seksuaalisuutta ja naista kohtaan on kokenut aikojen kuluessa muutoksia. Jotkut Raamatun kohdat on jopa poistettu (voi ihmetellä miksi). Muun muassa on Lilithin tarina poistettu. Lilith oli Aatamin ensimmäinen vaimo, mutta koska hän ei halunnut Aatamin kohtelevan häntä "kuin koiraa" vain koska hän oli mies, työnsi Aatami hänet luotaan.

Pohjoiset esi-isämme eivät hävenneet seksuaalisuuttaan. Seksuaalisuus heille oli luonnollista, yhtä luonnollistakuin esim. syöminen, hengittäminen, nukkuminen. Seksuaalisuus oli tärkeä osa pohjoismaisissa hedelmällisyysriiteissä ja kenenkään mielestä ei ollut häpeällistä Frejn ja Frejan sukupuolinelinten paljastamisessa. Miksi hävetä sukupuolielintään enemmän kuin mitään muuta ruuminosaa. Frej ja Freja olivat niiden jumalten joukossa joita vastaan lähetyssaarnaajat ensimmäisenä nousivat. Eritoten Frejaa vastaan hyökättiin, häntä pidettiin erittäin huonona esikuvana naisille. Hän kehoitti (kristittyjen mukaan) naisia olemaan kevytmielisiä. Kristityt eivät nähneet Frejn ja Frejan oikeita voimia ja rooleja, vaan tuomitsivat kaiken sen perusteella minkä he näkivät silmin. He eivät viitsineet ottaa selvää siitä kuinka heidän vastustajansa ajatteli, vaan hyökkäsivät omaa mielikuvaansa vastaan.

Lukekaa Havamal 27, viisauden sanoja Odinilta.

 

Kristillisyys samaistaa naisen ja "synnin", ja kannustaa naisten huonoon kohteluun.Aasanusko, uskonto ilman "hyvää" tai "pahaa"
Aasanusko ei käsitä ainoastaan elämän ja luonnon valoisia puolia, vaan myös pimeitä puolia. Kristinuskossa palvotaan ainoastaan "hyvää" ja unohdetaan luonnon harmonia. Tasapaino olemassaolevan kahden puolen välillä on välttämätöntä, eikä sitä pidä kieltäytyä näkemästä. On pakko olla olemassa pimeys, kylmyys, viha, kuolema, yö jne. jotta voisi arvostaa valoa, lämpöä, rakkautta, elämää, päivää jne. Huomion kiinnittäminen ainoastaan toiseen johtaa harhaan. Harmonisten, elämäätuottavien voimien (jotka ovat peräisin jumalilta) ja kaoottisten, "elämäävievien" (jotka ovat peräisin jättiläisiltä) välillä vallitsee tasapaino, ja ne ovat olemassa toisistaan riippuvaisina. Pakanuuden aikana oli olemassa symboli, jolla ymmärrettiin juuri tätä asiaa, symboli jota voi verrata kaukoidän "Yiniin ja Yangiin". Pohjolan asukkaiden kristinuskoon käännytyksessä tämä symboli kitkettiin ihmisten muistista.

Kaksi hakaristiä jotka kiertävät myötäpäivään merkitsevät harmonisia voimia (yksi "myötäpäivä-hakaristihan" on myös torinvasaran symboli) ja kaksi jotka kiertävät vastapäivään merkitsevät kaoottisia voimia. Symboli joka hyvin kuvaa tasapainoa pimeyden ja valon välillä. Jos esim. elämäätuottavat voimat saavat hallita liian kauan, on olemassa liikakansoituksen riski luonnossa. Tämä jatkuu vain tiettyyn rajaan asti, ja lopulta luonto lyö nyrkin pöytään. Tuloksena on että luonto saa aikaan sen, että elinmahdollisuuksia ei ole enää kaikille. Näin luonto palauttaa tasapainon itse.

Raja "harmonisten" jumalten ja kaoottisten jättiläisten välillä ei kuitenkaan ole vahva. Toki ne ovat alituisessa kamppailussa, mutta monet jumalathan ovat naimisissa jättiläisnaisten kanssa. Odinin äiti (Bestla) oli jättiläinen. Sotajumala Tyrin sanotaan olevan pakkasjättiläisen Hymerin poika. Jumalat voivat myös itse aiheuttaa kaaosta, esim. ukkosen kautta. Loke, jonka kristityt luokittelevat aasanuskon paholaiseksi, on (Eddan jumalakertomuksissa) kylläkin saattanut jumalat enemmän tai vähemmän vakaviin tilanteisiin.

Ei saa unohtaa että Loke on Odinin veriveli, Torin seuralainen ja että hänet lasketaan aasaksi. Viekkaan personallisuutensa takia voi häntä kutsua viekkauden jumalaksi. Loke vastaa tunteesta jonka me joskus koemme, kun haluamme sanoa mielipiteemme vaikka muut loukkaantuisivat. Loke sanoi aina (kertomuksissa) suoraan mitä mieltä hän oli. Hän sanoo sen minkä kaikki haluaisivat sanoa mutteivät uskalla.

Aasanusko ei ole siksi musta eikä valkoinen. Oikea väri kuvaamaan uskontoa on pikemminkin harmaa. / OrmNainen ja kristinusko
Kun kristinusko otti pohjolan rautaiseen otteeseensa tuli naisesta miehen orja. Se minkä puolesta niin kutsutut feministit ovat taistelleet monta vuotta oli kerran itsestäänselvyys: Naisen oikeus päättää itsestään. Vapaus valita oma miehensä, vapaus tehdä työtä, vapaus olla samanarvoinen miehen kanssa.

Viikinkinainen oli vahva ja itsenäinen. Hän valitsi itse miehensä ja valitsi itse kuinka kauaksi aikaa hän halusi jäädä hänen luokseen. Hän sai erota milloin vain ja mennä uusiin naimisiin. Hänellä saattoi myös olla monta miestä ennen avioliittoa ja hänellä sai olla lapsia vaikkei ollut naimisissa. Hän huolehti kodista kun mies oli poissa, jos hän ei itse ollut lähtemässä matkoille. Hän saattoi olla kauppa-alalla, hän saattoi olla gydja (pappi) tai käsityöntekijä. Seitanoidat jotka osasivat ennustaa, seidata ja taikoa olivat korkeassa asemassa ja heillä oli tärkeä rooli yhteisössä. Nämä olivat suuria naisia jotka kristityt sitten polttivat roviolla koska heidän luultiin tekevän työtä paholaiselle.

Kristinusko otti naiselta kaiken mihin hänellä oli ennen ollut oikeus. Oli tehnyt syntiä jos oli ollut miehen kanssa ennen avioliittoa, ja työntekeminen kodin ulkopuolella oli mahdottomuus. Hänet kahlittiin kotiin ja hänen oli pakko totella miestään. Yhtäkkiä hän ei enää saanut tehdä lainkaan omia päätöksiä. Asia joka oli viikingeille itsestäänselvyys järkytti kristityt. He eivät voineet ymmärtää kuinka nainen pystyi olemaan niin vapaa.

Vaikka naiset ovat nyt saavuttaneet paljon pyrkiessään saamaan vapaudensa takaisin, niin emme saa unohtaa miksi he menettivät sen. Kristinusko on uskonto täynnä sortoa. Se ei anna naiselle mitään oikeuksia. Sen näkee selvästi monella tavalla. Yksinkertainen esimerkki on se, että kristittyjen ainoasta jumalasta puhutaan maskuliinissa muodossa. Kristityt haluavat naisen pysyvän kotona missä hän synnyttää lapsia ja palvelee miestä.

Kuinka monta naista ovat kristityt tappaneet luullessaan heidän olevan noitia? Myös miehiä poltettiin, mutta naisia vainottiin eniten. Siitä lähtien kun kristinusko otti Pohjolan haltuunsa ovat naiset saaneet taistella oikeuksiensa puolesta, jotka oikeasti ovat itsestäänselvyys.

Nainen on vain esimerkki niistä monista vääryyksistä joita kristinusko on vastuussa. On niin helppoa olla näkemättä syytä Pohjolan ihmisten orjuuttamiseen, mutta lopulta se ei enää onnistu. Jos aikoo hoitaa sairautta täytyy katsoa mikä sen aiheuttaa, ja hoitaa sitä eikä vain pysäyttää oireita lääkkeillä. Syöpäpotilas ei tule terveeksi vaikka keltatautia, jonka hän on saanut sairautensa seurauksena, hoidetaan. Samoin emme tule olemaan vapaita ennen kuin olemme poistaneet sen mikä vangitsi meidät.

/ HelKristittyjen sorto isiemme perintöä kohtaan
Nykypäivän juutalais-kristityssä yhteiskunnassa ovat poliitikot säätäneet lakeja jotka kieltävät esivanhemmiltamme perimämme symbolit. Miksi? Joku joka on aivopesty kristityllä moraalilla (eli suurin osa Pohjolan asukkaista), sanoisi varmasti: "Hakaristi symbolisoi kuuden miljoonan juutalaisen joukkomurhaa, ja vaikka Hakaristillä onkin ollut maineikas menneisyys, se loukkaa monia nykypäivän yhteisössä. Siksi on aika luonnollista että se täytyy kieltää!!" Tähän voisi myös lisätä, että monet luulevat että Hitler keksi symbolin. Naurettavaa.

Mutta jos symboli on niin kauhea, koska ne jotka olivat vastuussa kansanmurhista toisen maailmansodan aikana käyttivät sitä, niin miksei kristittyen risti ole kielletty? Kristitythän ovat vuosien kuluessa tulleet vastaamaan suuremman ihmisjoukon kuolemasta kuin mikään muu uskonnonmuoto, paljon useimpien kuin mitä kansallissosialistit olisivat koskaan ehtineet. He tappoivat kaikki jotka eivät halunneet uskoa kuin he, -jopa kokonaisia kansoja, ja tämä toimintahan jatkuu tietyssä laajuudessa vielä tänäkin päivänä. Miksi ei kristittyjen risti sitten ole kielletty? Sehän symbolisoi montaa kansanmurhaa, jos tälläisiä merkityksiä haluaa etsiä.

Hakaristillä ei ole uskonnollista merkitystä kristityille vallanpitäjille, joten he eivät välitä siitä että se tarkoittaa aivan muuta kuin mitä yleensä luullaan. Ristiä he sen sijaan suojelevat, osittain koska he väittävät että heidän kansanmurhistaan on jo niin kauan aikaa, osittain koska heidän mielestään risti symbolisoi myös jotain hyvää, mutta niinhän symbolisoi hakaristihän. Useimmissa pohjoismaissa on myös valtiokirkko joka on yhtä valtion kanssa. Poliitikot siis juoksevat kirkon asioita eivätkä voi vastustaa sitä.

Eräs toinen asia joka ei myöskään tuota hyvää pohjoiselle kulttuurinperinnölle on vanhan uskonnon ja sen jumalten pilkkanapitäminen kouluopetuksessa. Uskonnonkirjat ovat kristittyjen kirjoittamia eivätkä mainitse mitään entisestä pohjoisesta uskonnosta. Myös historianopetus on kiusallisen kristillisesti painotettua. Lapset eivät saa tietää mitään siitä miten kristinuskoon käännyttäminen tapahtui. Yhdellä sivulla lukee että Pohjolan väestö oli aasanuskoista, ja seuraavalla sivulla että he olivat kristittyjä.

Joissakin kirjoissa lukee myös että viikingit matkustivat ulos maailmaan ryöstelemään ja/tai tekemään kauppaa. Ja että matkoiltaan he toivat kristinuskon. Lapsille annetaan myös aivan väärä kuva vanhasta uskonnosta. Kaikki kuvataan ainoastaan "myytteinä" eikä mitään mainita jumalten oikeista rooleista. Tulos tästä on että ihmiset eivät tiedä mitä aasanusko oikeastaan on. Monet luulevat että kaikki oli vain puujumalten palvomista, eivätkä tiedä mitään pakanoiden läheisyydestä luonnon kanssa.

/ VJ. & Orm


New age - vahingollinen sotku
Nykyään on olemassa lukemattomia "vaihtoehtoisia uskonnollisia yrityksiä" esim. New age muiden muassa. Tämä on NAFin mielestä mahdollista koska Pohjolan kirkot ovat joutuneet päästämään rautaotteensa pohjolan väestöstä. Tänään ihmisillä on mahdollisuus tehdä valintoja uskontonsa ja uskomisensa suhteen. Tämä on johtanut siihen, että monet ihmiset kuljeskelevat ilman päämäärää eri uskontokuntien välillä ja sekoittavat eri kulttuurit tunnistamattomuuteen asti. Vaikka monet sekoitetut osat kuuluvatkin maailman alkuperäisiin uskontoihin, niitä ei ole hyväksi sekoittaa keskenään. Tietyillä voimilla ja "jumalilla" jotka esiintyvät monissa vaihtoehtoisissa uskontokunnissa on aidot pohjoiset vastineet. Toisin kun muut, nämä sopeutuvat täydellisesti Pohjolaan. Miksi palvoa jumalaa joka ei kuulu meidän kulttuuriimme, kun kaikki luonnonuskonnot palvovat luonnon voimia, ja kun on olemassa kotimainen pohjoinen vastine voimalle jota kyseinen henkilö kunnioittaa?. Vainko ollakseen "cool" ja "hippi"?

Alkuperäisuskonnothan ovat luonnonuskontoja voimilla jotka vastaavat niitä jotka ovat luonnon kätköissä. Koska luonto on erilainen eri puolilla maailmaa, on silloin luonnollista että eri osissa maailmaa kunnioitetaan eri jumalia. NAF haluaa vaikuttaa sitä sekaannusta vastaan, jonka tietyt uskonnolliset yhteisöt ovat aiheuttaneet, levittämällä tietoa pohjoisesta kulttuurista ja alkuperäisuskonnosta niin, että niin moni kuin pohjoisen alkuperän omaava mahdollista voisi omaksua sen.

Haluamme myös huomauttaa että NAF ei kuulu tähän trendillisien yhteisöjen joukkoon vaan on organisaatio joka kuuluu tulevaisuuteen ja joka ei anna periksi ennen kuin "Valkokristus" on ajettu pois Pohjolasta.

/ VJ.
Aasanuskon kertomuksia ja tieteen teorioita
Tällä tekstillä ajattelin selittää vähän tarkemmin kuinka luonnonvoimien personoiminen jumaliksi ja jättiläisiksi voidaan yhdistää eri tieteellisten teorioiden kanssa.

Joidenkin kristittyjen mielestä raamatullinen luomiskertomus on absoluuttinen kuvaus siitä miten jumala loi maailman. Sitten on olemassa niitä joiden mielestä tämä täytyy tulkita symbolisena. Jolloin esim. "yksi päivä" vastaa monta miljoonaa vuotta. Mutta jos heidän mielestään raamatullista luomiskertomusta voi katsoa symbolistisesta näkökulmasta, niin miksei silloin voisi tehdä samoin muiden uskontojen luomiskertomusten kanssa. Pohjoisen luomiskertomuksen, jonka kristityt laskevat ainoastaan olevan "tyhmä" satu, voi myös käsittää symbolistisesti. Itse asiassa mielestäni pohjoinen luomiskertomus sopii paljon paremmin yhteen nykyisten tieteellisten teorioiden kanssa.

Völuspa 3:sta voi lukea että ennen kuin maa luotiin ei ollut mitään. Ainoa mitä oli olemassa oli tulimaa Muspellheim ja pakkasmaa Nifelheim, ja niiden välissä oli Ginnungagap. Ginnungagapissa oli lauhaa. Jos tätä vertaa tieteeseen, niin Muspellheim voisi olla aurinko ja Nifelheim universumi maapallon tuolla puolen. Auringosta täydellisellä etäisyydellähän sijaitsee Maa. Maa sijaitsee siis siinä missä Ginnungagap "sijaitsi".

Maapallon etäisyyshän aurinkoon on sopiva elämän kehittymiseen ja jatkumiseen. Ginnungagapissa sai alkunsa jättiläinen Ymer. Jättiläisethän symbolisoivat kaaosta ja voisi kuvitella että oli aika kaaottista kun mm. kaasuja ja mineraaleja yhdistyi siksi mitä me nykyään kutsumme Maaksi. Ymeristä kasvoi esiin jättiläisten suku, eli erilaisia kaaosvoimia. Ginnungagapista tuli myös lehmä Audhumla, josta Ymer sai "ravintonsa". Audhumla voi vastata kaaoksen, eli Ymerin, ruokkimista eri partikkeleilla maapallolla esihistorialliseen aikaan. Audhumla vastasi myös Bure-miehen, jumalten esi-isän, luomisesta, eli partikkeleiden tuottaminen oli lopulta tuottanut tietyn "rauhan" kaaoksen keskelle.

Kaaoksenhan täytyy rauhoittua joskus, koska sitä ei voi olla olemassa ainaisesti. Yksi energiamuotohan muuttuu lopulta toiseksi. Vähitellen oli kaaos rauhoittunut niin paljon että harmoniset voimat, eli jumalat, olivat lisääntyneet ja Buren pojasta Borista tuli loppujen lopuksi veljekset Oden, Vile ja Ve. Borin pojat tappoivat Ymerin ja harmonia voittaa kaaoksen, ja kaikki jättiläiset kuolivat verestä joka valui. Kaikki paitsi yksi, Bergelmir, joka säästyi koko kotiväkensä kanssa. Kaaos ei siis kuollut sukupuuttoon.

Oden, Vile ja Ve tekivät maapallon Ymeristä. Lihasta maan, verestä meret ja järvet, luista vuoret, hampaista ja murskaantuneista luista soran ja kivet, aivoista pilvet ja pääkallosta taivaskannen. Tästä voidaan sanoa että kun harmonia oli "voittanut", alkoi maapallo kehittymään enemmän ja enemmän elämiseen sopivalle. Siinä mitä kaaos piti sisällään, eli kaikki minkä Ymer oli "saanut" Audhumlalta, oli aineita joista maa, vesi, ilmapiiri jne. pystyivät muodostumaan. Harmoniasta tuli kaikki elämä ja sen mukana lopulta ihminen. Ensimmäisten ihmisten nimet olivat Ask (saarni) ja Embla (jalava). Oden antoi heille hengen ja elämän, Vile antoi heille järjen ja liikkuvaisuuden ja Ve antoi heille ulkonäön, äänen, kuulon ja näön.

Luonnon voimat ovat siis luonnon lakien kautta kehittäneet kaikki lajit -niiden muassa ihmisen- niiksi miksi ne ovat tänään. Ja kehitys jatkuu edelleen, mikäli me ihmiset emme toimi luontoa vastaan.


Luomisen symboli on Triskelese, symboli joka vastaa jumalallisesta puheesta (3) ja Odenista, Vilesta ja Veestä. Eli symboli mm. luomiselle ja alkuperäisille luoville ja järjestäville voimille universumissa.

Myös kertomukset Ragnarökista voidaan laittaa tieteelliseen näkökulmaan. Kun elämä maapallolla, sellaisena kuin se on nyt, tuhoutuu niin tulevat viimeiset ajat luonnollisesti olemaan kausia joina rauhalliset ja kaoottiset voimat hallitsevat vaihtelevalla menestyksellä. Eli taistelu jumalten ja jättiläisten välillä. Ragnarök tulee tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin, mutta ihminen voi jo aikaisemmin käynistää Ragnarökin olemalla välittämättä luonnon tasapainosta. Pienentynyt kunnioitus luontoa kohtaan, joka on seurausta Jerusalemin uskontojen moraalisäännöistä, voi siis aihettaa sen että ihminen kaivaa omaa hautaansa.

Tässä taistelussa kaoottisten ja "harmonisten" voimien välillä tulee kaaos lopulta "voittamaan". Tulivuorijättiläinen Surt heittää tulta maailman ylle ja polttaa sen. Mutta tasapaino luonnonvoimien välillä on ikiaikainen. Kaikki jumalat eivät kuole tarinan mukaan. Odenin pojat Vidar ja Vale, Torin pojat Mange ja Mode sekä jumalattaret selviävät hengissä. Tarinoiden mukaan palaavat myös Balder ja Höder Helistä.

Harmoniset voimat eivät siis kuole. Tämä voidaan tulkita niin, että vaikka suurin osa elämästä maan päällä tuhoutuu, niin planeetta toipuu vielä aikanaan. Voimathan ovat jäljellä. On myös mainittu että kaksi ihmistä, Liv ja Levtrase, tulevat selviämään hengissä Ragnarökistä. Tämän voi symbolisesti tulkita -niin kuin tiedekin sanoo- että suurin osa ihmiskunnasta tulee tuhoutumaan mutta pienempi joukko selviää. Maa tulee toipumaan ja taistelu rauhan ja kaaoksen välillä jatkuu aina seuraavaan Ragnarökiin asti. Ragnarök tulee siis tapahtumaan useammin kuin kerran.

Silti tulee vielä Ragnarök, joka on enemmän "lopullinen". Gylfaginningissä (Snorren Eddassa) sanotaan että Ragnarökissä tulee taivas repeytymään ja että Muspellheimin pojat tulevat sieltä. Tätä voidaan verrata aurinkoon, joka tähden luonnollisen vanhentumisen mukaan kasvaa -nk. valkoiseksi jättiläiseksi- ja nielee auringonratamme sisimmät planeetat Maa mukaan luettuna. Ragnarökin kertomuksessa useimmat jumalista tapetaan ja Surt, Muspellheimin poikien johtaja, heittää tulta maan ylle ja polttaa maailman.

Tämä voidaan tulkita niin että aurinko, jota minun luomis-vertauksessani edustaa Muspellheim, nielaisee Maan ja polttaa sen, mutta nykyäänhän tiedetään että tähti, joka kasvaa valkoiseksi jättiläiseksi, kutistuu lopulta valkoiseksi kääpiöksi. Harmoniset voimat tulevat aina takaisin ja palauttavat tasapainon. Ragnarökin tarinan mukaan synnyttää Sol (=Aurinko) tyttären joka seuraa äitinsä rataa. Tämän voi tulkita niin, että vaikka aurinko tuhoutuu niin ajan myötä tulee uusi tähti sen sijalle. Tämä voi käsittää miljoonia tai miljardeja vuosia, mutta se mahdollisuushan on olemassa. Elämä tulee silloin vähitellen takaisin maapallolle.

Tällä haluan osoittaa, että vaikka pohjoiset kertomukset voivat olla tulkinnan kannalta monimutkaisia, ne soveltuvat täydellisesti siihen mitä tiedämme luonnosta ja maailmankaikkeudesta. Toisin kuin monet Jerusalemin uskontojen seuraajat, joiden mielestä raamatulliset kertomukset ovat sanalleen totta, niin ei varmaankaan yksikään nykypäivän pohjoinen pakana tulkitse pohjoisia kertomuksia kirjaimellisesti. Toisin kuin monet fundamentalistisesti aivopestyt kristityt, juutalaiset ja muslimit, me ymmärämme että kertomuksien sisältöä täytyy katsoa symbolistisesta näkökulmasta jotta ne pystyisi tulkitsemaan oikein. Jos tekee niin, niin huomaa että esi-isiemme tarinoihin kätkeytyy paljon totuutta ja viisaita sanoja.

/ Orm

 

Tämän sivun tekstit on julkaistu aiemmin NAF:n kotisivuilla.

Takaisin edelliselle sivulle