Edelliseen osaan.

Lasten fyysinen hellyys ja aikuisten fyysinen väkivalta

Yhteisöjä, jotka kohtelevat lapsia rakastavasti ja suovat niille runsaasti ruumiillista mielihyvää, leimaa aikuisten väkivallattomuus. 36:ssa 49:stä tutkitusta kulttuurista lasten mielihyvän korkea taso liittyy aikuisten vähäiseen fyysiseen väkivaltaisuuteen. (Prescottin alkuperäisessä artikkelissa jivarot merkittiin virheellisesti ryhmään kolme käytettyjen antropologisten lähteiden mukaisesti. käänt.huom.)

Taulukko 3

Yhteys lasten mielihyvän tukahduttamisen ja aikuisten väkivaltaisuuden välillä
Korkea fyysinen mielihyvä Matala fyysinen mielihyvä Korkea fyysinen mielihyvä Matala fyysinen mielihyvä
Matala aikuisten väkivaltaisuus Korkea aikuisten väkivaltaisuus Korkea aikuisten väkivaltaisuus Matala aikuisten väkivaltaisuus
1.
Andamanese
Arapesh
Balinese
Chagga
Chenchu
Chuckchee
Cuna
Hano
Lau
Lesu
Maori
Murngin
Nuer
Papago
Siriono
Tallensi
Tikopia
Timbria
Trobriand
Wogeo
Woleaians
Yahgan
Zuni
2.
Alorese
Aranda
Araucanians
Ashanti
Aymara
Azande
Comanche
Fon
Jivaro
Kaska
Marquesans
Masai
Navaho
Ojibwa
Samoans
Thonga
3.
Cheyenne
Chir-Apache
Crow
Kurtatchi
4.
Ainu
Ganda
Kwakiutl
Lepcha
Pukapuka
Tanala
Esiaviollinen seksi rangaistavaa / esiaviollinen seksi hyväksyttyä tai suvaittua
Lähteet:
Textor [1]; Barry, Bacon & Child [3]; Slater [5].

Taulukko on päivitetty Lionel Gambillin kirjoituksen "Can More Touching Lead to Less Violence in Our Society?" (The Truth Seeker, March/April 1989) mukaisesti.

Teoria kaksitasoisesta sensomotorisesta tukahduttamisesta väkivallan aiheuttajana tulee erityisen hyvin havainnollistetuksi niiden yhteiskuntien, joissa esiintyy sekä lapsuuden että nuoruusiän fyysisen mielihyvän korkea taso, vertailussa yhteiskuntiin joissa mielihyvää on niukalti molempien tärkeiden kehitysvaiheiden aikana. Tilastollinen yhtäläisyys on erityisen huomattava. Todennäköisyysprosentti, että yhteiskunta voisi olla fyysisesti väkivaltainen jos se huolehtii lasten mielihyvästä ja suvaitsee myös esiaviollista sukupuolisuutta, on vain 2% (48/49). Todennäköisyys, että nämä piirteet esiintyvät sattumalta yhdessä, on 125 000 : 1. En tiedä toista kehityksellistä variaatiota, jolla olisi näin korkea ennustettavuus. Meillä näyttää siis olevan hyvin vankasti perusteltu sääntö: Fyysisesti tyydyttävät ihmisyhteisöt ovat erittäin epätodennäköisesti fyysisesti väkivaltaisia.

Sen mukaisesti, että fyysinen hellyys ja mielihyvä sekä nuoruusiässä että lapsuudessa ovat yhteydessä väkivaltaisuuden esiintymiseen, me löydämme todisteita merkittävästä yhteydestä esiaviollisen seksin rangaistavuuden ja erilaisten rikosten ja väkivaltaisten toimien välillä. Kuten taulukko 4 [Taulukko 4] osoittaa, monissa tapauksissa esiaviollisen seksin tukahduttaminen liittyy suureen yhdyskuntakokoon, monimutkaisiin sosiaaliryhmien suhteisiin, luokkaeroihin, rajoittuneisiin ydinperheisiin, vaimojen ostamiseen, käytännön orjuuteen, ja jonkinlaisen Jumalan esiintymiseen ihmisten moraalin määrääjänä.

Yhteys suppean perheen ja esiaviollisen seksin tuomittavuuden välillä johtaa ajattelemaan, että länsimainen ydinperhe on ehkä vaikuttanut meillä vallitsevaan seksuaalisuuden ilmaisemisen tukahduttamiseen. Saman suuntainen vaikutus yhteiskuntaamme on voinut olla yhdyskuntien koolla, sosiaalisen rakenteen monimutkaisuudella ja yhteiskuntaluokkien eroilla.

Ei ole myöskään yllättävää, että itsekkyys, oman voiton tavoittelu ja narsismi kukoistavat fyysisen mielihyvän tukahduttamisen olosuhteissa. Exhibitionistisen tanssin ja pornografian roolina näyttää olevan normaalin seksuaalisen toiminnan korvaaminen. Joidenkin kansakuntien keskuudessa, missä naisellista seksuaalisuutta tukahdutetaan erityisen voimakkaasti, pornografinen taide on kehittynyttä.

Avioliiton ulkopuolinen seksi

Tarkastelen myös avioliiton ulkopuolista sukupuolikäyttäytymistä koskevia kieltoja rikollisuuden ja väkivallan kautta. Tiedostot osoittavat selvästi, että rankaisevan tukahduttava asenne avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita kohtaan on yhteydessä fyysiseen väkivaltaan, henkilöön kohdistuviin rikoksiin ja käytännön orjuuteen. Yhteiskunnat, jotka arvostavat yksiavioisuutta, pitävät myös korkealla sotilaallista kunniaa ja palvovat aggressiivisia jumalia.

Kulttuurienväliset vertailut tukevat niiden psykologien ja sosiologien näkemyksiä, joiden mielestä ne seksuaaliset ja psykologiset tarpeet, jotka eivät täyty avioliitossa, tulee ratkaista sen ulkopuolella, ilman että aviosuhteen ensisijaisuus tulee vahingoitetuksi.

Esiaviollinen seksi, fyysinen väkivalta ja muu aikuiskäyttäytyminen

Avioliittoa edeltävä seksuaalinen vapaus nuorille henkilöille voi auttaa yhteiskunnan väkivaltaisuuden vähentämisessä, ja se fyysinen nautinto, jota nuoret saavat sukupuolisuudestaan, voi korjata lapsuuden fyysisen mielihyvän puutetta. Toiset tutkimukset osoittavat, että yhteiskunnat, joissa esiaviollisesta sukupuolielämästä rangaistaan, ovat vahvasti sidoksissa vaimojen ostamiseen, orjuuteen ja ihmisten moraalista määräävän Jumalan palvomiseen.

Taulukko 4

Aikuisten käyttäytyminen yhteiskunnissa, joissa esiaviollinen seksi on ankarasti kielletty
Aikuisten käyttäytyminen % N Todennäköisyys P
Yhdyskuntien koot suuria 73 80 .0003
Orjuus on käytäntöä 59 176 .005
Yhteiskunta kerrostunut 87 15 .01
Henkilöön kohdistuva rikollisuus yleistä 71 28 .05
Luokkaerot suuria 60 111 .01
Varkaudet yleisiä 68 31 .07
Perheet rajoittuneita (ei useita sukupolvia yhdessä) 70 63 .008
Avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet rangaistavia 71 58 .005
Vaimoja ostetaan 54 114 .02
Kastraation pelko suurta 65 37 .009
Pitkä synnytyksen jälkeinen seksikielto 62 50 .03
Äärimmäistä sotaisuutta 68 37 .04
Sukupuolinen kykenemättömyys yleistä 83 23 .004
Vihollisten tms. tappaminen, silpominen ja kiduttaminen tavallista 69 35 .07
Narsismi korkealla 66 38 .04
Exhibitionistinen tanssi korostettua 65 66 .04
Korkea Jumala määrää ihmisten moraalin 81 27 .01

Nämä löydöt osoittavat musertavasti, että ruumiillisen mielihyvän kieltämisellä on väkivaltaisuutta ja sotaisuutta lisääviä seurauksia. Näitä havaintoja voidaan solveltaa myös monimutkaisempien teollisten ja jälkiteollisten yhteiskuntien tarkasteluun.

Rikollisuus ja fyysinen väkivalta on merkittävästi lisääntynyt viimeisimmän vuosikymmenen aikana USA:ssa. FBI:n tilastojen mukaan sekä murhat että törkeät pahoinpitelyt kasvoivat 53% vuosien 1967 ja 1972 välisenä aikana, ja väkivaltaisten raiskausten määrä kasvoi vastaavasti 70%.

Nämä tilastot nostavat jälleen esiin kysymyksen seksin ja väkivallan suhteesta. Raiskaus-tilastot ovat kylmä todiste, joka osoittaa seksuaalisen väkivallan suositummuutta seksuaaliseen nautintoon nähden USA:ssa. Tämä heijastaa asennettamme, joka hyväksyy seksuaali-painotteiset elokuvat, jotka sisältävät väkivaltaa ja raiskauksia, ja tuomitsee seksuaalisuuden nautintojen kuvaamiseen keskittyvissä filmeissä. Elokuvateatterit naapurustossamme esittävät seksiä ja väkivaltaa sisältäviä tuotteita, kuten Straw Dogs, Clockwork Orange ja The Klansman, kun samanaikaisesti pidetään pannassa nautintoja esittäviä, kuten Deep Throat ja The Devil in Miss Jones. (On huomattava, että alkuperäinen Prescottin artikkeli on kirjoitettu 1975, ja sen jälkeen on tapahtunut kehitystä sekä huonompaan että parempaan suuntaan po. sektorissa. 70-luvun ilmapiirissä ei-väkivaltainen porno saattoi jopa vaikuttaa "pehmeämmältä" vaihtoehdolta, mutta myöhempi kehitys on korostanut tämänkin lajin nais-vastaisuutta ja katsojan mieleen tuputtaman naisen esineellistämisen kielteisyyttä. Ihmisten mieliä viihde-konglomeraattien kautta raaistava teknokaupallinen systeemi korostaa tänään seksiä aiempaa enemmän, mutta esittää sen epäinhimillisen tyhjänä, melkein pelkkänä motorisena suorituksena, josta "turha" ihmisten välinen suhde on karsittu minimiin. Jos 30 vuotta sitten sukupuolisuutta tukahdutettiin, 2000-luvulla se tahritaan kaupallisuuteen ja hengettömyyteen, josta on vain yksi askel ihmissuhteissa tapahtuvan tyydyttymisen korvaamiseen kokonaan prostituutiolla, johon elokuvateollisuuden pääomat luultavasti siirtyvät, kunhan ovat pohjustaneet tämän uuden kultakaivoksensa. käänt.huom.)

Yritykset kieltää hierontaleikit ovat eräs osoitus nautinnonvastaisista asenteistamme. Ilmeisesti nautintoa tuottava sukupuolisuus on moraalitonta ja mahdotonta hyväksyä, mutta seksi väkivallan kanssa on moraalista? (Tämä asenneilmasto, jota vastaan Prescott polemisoi, on varsin pitkälle korvautunut 30:ssa vuodessa joustavammalla mutta yhtä elämänkielteisellä taktiikalla. käänt.huom.)

Suoritin kyselytutkimuksen, johon osallistui 96 keskimäärin 19 vuotiasta opiskelijaa, ja heidän vastauksensa tukivat yhteyttä fyysisen nautinnon (erityisesti esiaviollisen seksin) torjunnan ja fyysisen väkivallan ilmaisun välillä. Vastaajat, jotka tuomitsivat abortin, syyllistivät esiaviolliset suhteet ja alastomuuden perheen piirissä, hyväksyivät todennäköisesti kovat fyysiset rangaistukset lapsille ja uskoivat kivun auttavan vahvan moraalisen luonteen kehittämisessä. Nämä vastaajat myös usein pitivät alkoholia ja päihteitä tyydyttävämpinä kuin seksiä.

Tämäkin kysely tukee vahvasti mielihyvän ja väkivaltaisen käyttäytymisen välistä käänteistä riippuvuutta, joten nautinto-väkivalta vastakkaisuus ja toistensa pois-sulkevuus, mikä havaittiin antropologisessa aineistossa primitiivisistä kulttuureista, on havaittavissa myös kehittyneissä teollisissa yhteiskunnissa.

Toinen mahdollisuus tarkastella yhteyttä väkivallan ja nautinnon välillä on tutkia yhteiskunnan asennetta huumeisiin. Yhteiskunnat tapaavat tukea sellaista käyttäytymistä, joka vastaa niiden normeja. USA:n yhteiskuntaa voi kuvailla kilpailulliseksi, aggressiiviseksi ja väkivaltaiseksi yhteisöksi. Niin muodoin voimme odottaa sen tukevan sellaisten päihteiden käyttöä, jotka sopivat em. käyttäytymiseen, ja vastustavan sellaisia joiden vaikutus saattaa olla päinvastainen.

Alkoholin vaikutukset ovat hyvin tiedossa. Sen nauttiminen edistää väkivaltaisen käytöksen ilmenemistä, ja huolimatta hyvin haitallisista seurauksista varsinkin kroonisille käyttäjille, se on hyväksytty USA:n yhteiskunnassa. Marihuana on toisaalta nautintoa indusoiva huume, joka vähentää käyttäjänsä väkivaltaisuutta ja aggressiivisuutta. Otaksun, että se on tästä syystä kielletty USA:ssa. Vastaavista syistä heroiini on kielletty mutta metadoni, joka on addiktiivinen huume ilman nautinnollista vaikutusta, on sallittu. (Tässä Prescott erehtyy pahemman kerran. Alkoholilla tuskin saadaan aikaan väkivaltaista käyttäytymistä sellaisissa ihmisissä, joihin väkivaltaa ei ole aiemmin kuvatuilla tavoilla "ladattu" yhteiskunnan toimesta. Marihuanan käyttö on Prescottin kirjoittamis-ajankohdan jälkeen levinnyt "hippi"-piireistä sellaisiin yhteiskuntaryhmiin, jotka ovat perinteellisesti käyttäytyneet väkivaltaisesti, ja he tekevät sitä yhä. Marihuana ja sen kovempi versio, tiiviimmässä muodossa markkinoitu cannabis, ovat "lievinä" huumeina krapulan jälkeen elimistöstä poistuvaa alkoholia vaarallisempia, koska ne kasaantuvat elimistöön -mm. aivokudokseen- aiheuttaen pidempään jatkuneen käytön yhteydessä fyysistä ja henkistä rappeutumista.

1970-luvun psykologeilla ja antropologeilla ei ollut nähtävissään esimerkkejä pitkään jatkuneen cannabiksen käytön seurauksista, joita tänään saattaa hoiperrella tyhjin silmin vastaan Helsinginkin kaduilla. On huomattava, että eräiden tutkijoiden havainnot mm. marihuanasta [=jalostamaton mieto cannabis] ovat yhteisöistä, jotka ovat olleet ko. huumeen kanssa tekemisissä "aina", eli sen haittavaikutukset eivät enää yllätä, ja aineen kanssa ollaan "sinut". Eräät hyvin repsessiiviset ja aggressiota ihannoivat yhteiskunnat -arabimaat ym.- ovat kriminalisoineet alkoholin vaikka sallivat käytännössä kansalaistensa hashis-pöllyttelyt. Se ei estä kyseisten kansakuntien länsimaista katsojaa kuvottavaa sotakiihkoa eikä naisten alentamista esineen tasolle.

Alkoholi-kiellolla arabimaissa ja cannabis-kiellolla länsimaissa lienee melko yhtäläinen syy: Uuden huumeen tulo on aina sosiaalinen katastrofi, jolla on sietämätön inhimillinen ja myös taloudellinen hinta. Eräiden kauppakomppanioiden vastuuton toiminta alkuperäiskansojen parissa on surullinen esimerkki narkoottisen mullistuksen vaikutuksista, ja hallitukset useimmissa maissa näyttävät ottaneen oppia historiasta. Hyvä niin. käänt.huom.)

Taulukko 5 [Taulukko 5] osoittaa hyvin suurta korrelaatiota alkoholin käytön ja rankaisevan kasvatuksen välillä. Henkilöt, jotka ovat saaneet vain vähän hellyyttä äideiltään ja joilla on ollut rankaiseva isä, ovat taipuvaisia tulemaan vihamielisiksi ja aggressiivisiksi juopuneina. Tälläiset henkilöt löytävät alkoholista enemmän tyydytystä kuin seksistä. Rankaisevan kasvatuksen ja huumeiden käytön välinen yhteys näyttää yhä vahvemmalta. Ne vastaajat, joita oli fyysisesti rankaistu lapsina, osoittivat alkoholin esille tuomaa vihamielisyyttä ja aggressiivisuutta, ja he todennäköisesti löytävät alkoholista ja huumeista enemmän nautintoa kuin seksistä. Myöskin ne, joiden vastauksissa esiaviollista seksiä pidetään "ei-hyväksyttävänä", ovat yleensä aggressiivisia juopuessaan, ja myös saavat alkoholista tai huumeista enemmän nautintoa kuin seksistä. Näillä todisteilla voimme päätellä, että huumeiden tuottama "nautinto" toimii korvikkeena somatosensorisille nautinnoille.


 

Väkivalta ja nautinto

College-opiskelijoiden asenteet

Vastavuoroinen suhde väkivallan ja nautinnon välillä on voimassa niin nykyaikaisessa teollistuneessa yhteiskunnassa kuin primitiivisissä yhteisöissäkin. Haastattelututkimukseen otti osaa 96 college-opiskelijaa, joiden keski-ikä oli 19 vuotta. Tulokset osoittavat, että opiskelijat, joilla on negatiivinen asenne seksuaaliseen nautintoon, hyväksyvät lasten ankaran rankaisemisen ja uskovat että väkivalta on käyttökelpoinen tapa ongelmien ratkaisuun.

Taulukossa 5 esitetään muutamia väittämiä, jotka heijastavat sosiaalisia ja moraalisia tasoja. Opiskelijat vastasivat erilaisiin väittämiin asteikolla 1- 6, jossa 1 merkitsi suurinta hyväksyntää ja 6 suurinta erimielisyyttä esitetyn väittämän suhteen. Persoonallisuusprofiili muodostettiin tilastollisella tekniikalla (faktorianalyysillä). Numerot vasemmalla ovat korrelaatiokertoimia.

Taulukko 5

Somatosensorinen indeksi inhimillisestä hellyydestä, Faktori 1:66.6%

Väkivalta hyväksyttyä

.85 Kovat ruumiilliset rangaistukset ovat hyväksi lapsille, jotka ovat tottelemattomia.
.81 Ruumiilliset rangaistukset ja kipu auttavat rakentamaan vahvan moraalisen luonteen.
.80 Yhteiskunnan tulee rangaista abortista.
.76 Kuolemanrangaistus tulee olla sallittu.
.75 Väkivalta on tarpeellista ongelmien ratkaisemisessa.
.74 Ruumiillisia rangaistuksia tulee käyttää koulussa.
.69 Nautin sadistisesta pornografiasta.
.54 Haluaisin usein lyödä jotakuta.
.43 Siedän kipua melko hyvin.

Ruumiillinen nautinto tuomittua

.84 Yhteiskunnan tulee rangaista prostituutiosta.
.80 En hyväksy vastuullista esiaviollista seksiä.
.78 Alastomuus perheen piirissä on haitallista lapsille.
.73 Sukupuolinen nautinto aiheuttaa heikon moraalisen luonteen.
.72 Yhteiskunnan tulee puuttua yksityiseen seksuaaliseen käyttäytymiseen aikuisten kesken.
.69 Vastuullinen avioliiton ulkopuolinen seksi ei sovi minulle.
.61 Luonnollinen puhtaan kehon tuoksu on pahennustaherättävää.
.47 En nauti "pehmeästä" pornografiasta.
.42 Suhtaudun usein "kireästi" jos minua kosketetaan.

Alkoholi ja huumeet seksiä parempaa

.70 Alkoholi on nautittavampaa kuin seksi.
.65 Huumeet ovat nautittavampia kuin seksi.
.60 Tulen hyökkääväksi ja aggressiiviseksi kun juon alkoholia.
.49 Juon mieluummin alkoholia kuin poltan marihuanaa.
.45 Juon alkoholia useimmin kuin koen orgasmin.
Yhteistyössä: Douglas Wallace, Human Sexuality Program, University of California Medical School, San Francisco.

(Prescottin tutkimuskohteena ollut maailma on osin muuttunut sekä huonompaan että parempaan suuntaan. Jos 1970-luvulla läntistä kulttuuripiiriä leimasi kristillis-pohjainen seksuaalikielteisyys, tänään kirkko on vaihtunut viihdeteollisuuteen, jonka linjana on toteuttaa seksuaalikielteisyyttään raaistamalla sukupuolisuus, ja esineellistämällä naiset kasvavan miessukupolven mielissä aivottomiksi nautinnontuottamis-koneiksi, joihin ei tarvitse luoda minkäänlaista henkistä kontaktia tai tajunnan yhteyttä. Ihmissielun typistämisestä ja henkisestä rampauttamisesta on siis edelleen kyse, mutta taktiikka on vaihtunut joustavammaksi -ja vaarallisemmaksi.

Prescottin kuvaama aggressiivinen miestyyppi löytyy nyky-Suomessa tälläkin vuosituhannella. Jos ei muualta, niin monoteistisen isä-jumala -uskonnon leimaamista takapajuisista kulttuureista saapuneiden maahanmuuttajien joukosta, mikä ei tarkoita sitä, että suomalaiset olisivat itsekään vapaita po. atavismista.

Kun länsimaisen kulttuurin seksuaalismoraalinen ilmasto on muutosprosessin kourissa, Prescottin tarkastelemana ajankohtana mahdollisesti riittänyt vasta-asenne, seksuaalimyönteisyydellä seksuaalikielteisyyttä vastaan, ei ole enää riittävä. Tänään mainonnan ja viihteen kaikkialle ulottuva koneisto suorastaan tyrkyttää seksiä -heidän muokkaamassaan formaatissa- lähes kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin yhteyksiin. Karkeasti ilmaistuna: Vastakulttuuri ei voi enää liputtaa seksuaalisuuden määrän puolesta, vaan "laadun". Tämä tarkoittaa sitä, että on aloitettava seksuaalisuuden ja ihmisluonnon tuntemisesta, ja sitä kautta opittava erottamaan globaalin kaupallisen teknosysteemin muokkaama rujo "seksin" määritelmä siitä, mitä ihminen pohjimmiltaan haluaa, ja mikä lähtee hänestä itsestään. Tämä tie on looginen, antoisa, mutta se ei ole helppo. käänt.huom.)

Uskonnolliset juuret

Filosofista dualismia ja teologian ruumis/sielu -suhdetta voidaan tarkastella fyysisen nautinnon ja fyysisen väkivallan asetelmaan verraten. Läntisessä filosofisessa perinteessä ihminen ei ole ehyt olento, vaan nähdään jakautuneena ruumiiseen ja sieluun. Kreikan filosofian näkemys ruumiin ja sielun yhteydestä on kovin erilainen, kuin judeo-kristillinen käsite, joka asettaa ristiriidan ruumiin ja sielun välille. Judeo-kristillisen näkemyksen mukaan ihmiselämän tarkoitus on sielun pelastaminen, ja ruumis on vain este tämän päämäärän tiellä. Ruumista pitää siis rangaista ja tukahduttaa. Apostoli Paavalin sanoin: "Sillä jos te lihan mukaan elätte. pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää." (Roomalaiskirje, 8:13) Paavalin selvästi ilmaisema tavoite on somatosensorisen nautinnon "kuolettaminen" ja korvaaminen sielun pelastamisella.

"Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä." (1. korinttolaiskirje 7:1)

Aristoteles ei nähnyt ristiriitaa ruumiin ja sielun välillä, vaan mieluummin suhteen jossa mieli on riippuvainen ruumiin tilasta. Hän totesi, että "ruumiista huolehtimisen tulisi olla ennen sielua." (Politica)

Artikkelin jatko-osaan

Tämä diagrammi esittää kasvuympäristön vaikutukset aivosoluun, joka on peräisin rotan visuaalisen cortexin neljännestä kerroksesta. Dendriittien haarakkeiden lukumäärä on selvästi suurempi, jos eläin on kasvatettu virikkeellisessä ympäristössä ("Enriched environmental condition", EC), verrattuna lukumäärään, joka on vastaavasti rotilla, jotka ovat viettäneet aikansa tavallisessa kahden rotan häkissä. ("Social condition", SC), tai rotilla, joiden ympäristönä on ollut yksittäis häkki ("Isolate condition", IC)

Tämä osoittaa, että äärimmäiset olosuhteet eivät ole tarpeen aivojen rakenteellisten muutosten aikaansaamiseen. Dendriitit, jotka ovat tavallisesti haarakkeisia, ovat ne aivosolun osat, jotka siirtävät hermoimpulssin toiseen soluun, eli niiden avulla neuronit (aivosolut) kommunikoivat keskenään. Monihaarakkeiset solut mahdollistavat aktiivisemman aivotoiminnan, kuin vain harvoja tai epänormaaleja haarakkeita käsittävät solut. Otaksutaan, että aivojen rakenteen monimutkaisuus on yhteydessä kykyyn ratkaista monimutkaisia älyllisiä tai sosiaalisia ongelmia, ja toisaalta dendriittien epänormaalius aiheuttaa haitallisia ilmiöitä aivoissa.

Lähde: Volkmar ja Greenough [9]