Kartta sumerilaisten leviämisestä Mesopotamiaan.

A, B, D, E, G, H, I, K, L, M, N, P, R, S, T, U, Z,

 

S
sal sukupuolielimet
sanga temppelin hallinnollinen johto
sag pää
sagak sisäpiiriin kuuluva
sagarra asetetut nyörit
sagidda pitkät nyörit
sagtur 1.) sisäpuolinen karsina, 2.) synnytystalo sisäpuolella, 3. kohtu
sagzu kätilö
sar 1.) kirjoittaja, 2.) taimi
shatam poliittinen virkailija
shar kokonainen
she ohra
shublugal alemman kansanluokan ryhmä
shuhadak kalastaja
shidim muurari
sigsig hiljaisuus
simug seppä
sipad paimen
sir hymnit
sir-hamun harmoniset hymnit
sir-namnar musikaaliset hymnit
sir-namsipad-inanna-ka jumalatar Inannan hymnit
sir-namursagga sankarilliset hymnit
sisa oikaista (väärää)
suen kuun sirppi
sukkal poliittinen virkailija, sihteeri
sukkalmah visiiri
sulumb ajankohta
suna villit lehmät
T
taal leveä
temenos kaupungin pyhä alue, jossa temppeli ja zikkuratu sijaisevat
tibira kuparin valaja, metallin käsittelijä
tur 1.) lapsi, 2.) nuori, 3.) heikko, 4.) vuohen karitsa
tigi lyyralla säestetty hymni
U
ubda yksi maailman neljästä osasta
udnua lepopäivä
ududa joka on antanut syntymän
udul paimen
ugula valvoja, tarkastaja (opillinen)
ummia asiantuntija, professori
ursagga sankari
ushum yksi
urulal maa-alue, joka on varattu tiettyjen henkilöiden -erityisesti temppelin väen- toimeentuloa varten
uzumma lihan tuottaja
Z
zagmi ylistys
zagmu uusi vuosi
zirru ruokoaita
ziznak sikiö

Edellä esitetyn sanalistan on koonnut Chris Siren (englanti-sumeri), ja sen lähteinä on käytetty Samuel Noah Kramerin "The Sumeriansia" (1963), ja Thorkild Jacobsenin "The Treasures of Darknessia" (1976). Lisää tietoja voi etsiä seuraavista linkeistä:

Sähköposti englanti-sumeri -sanaluettelon laatijalle: Chris Siren


Suomalaisten ja sumerilaisten yhteys?

Tässä tavanomaisesta poikkeavassa agglutinoivien eli sanoja taivuttavien kielten hahmotuksessa sumeri, elami ja Vähässä-Aasiassa ja nykyisen Irakin pohjoisessa osassa puhuttu hurri sijottuvat keskelle, ja uralilaiset, altailaiset, kartvelilaiset (toinen kaukasian kieliryhmistä) ja dravida-kielet (Etelä-Intiassa) kohtaavat toisensa tässä keskipisteessä. Suomen ja sumerin välinen mahdollinen yhteys voi liittyä tämäntapaiseen hyvin laajaan kieliperheiden kieliperheeseen, mutta silloin liikutaan ehkä jo niin vanhoissa ajoissa, että tavallisimman käsityksen mukaan ollaan jo kielihistorian "tapahtumahorisontin" takana, josta tieteen tuntemilla keinoilla ei saada enää kyllin luotettavaa käsitystä.

Sitä aluetta, jota lännessä rajoittaa Kaspianmeri, etelässä Zagros-vuoret ja idässä Hindukus- ja Tiensan-vuoristot, ja jota jääkauden aikana ja loputtua rajoitti pohjoisessa ensin jää ja asumakelvoton kylmyysaavikko ja sen jälkeen "Hanti-järvi", Länsi-Siperian alangon jääjärvi, ei vielä tunneta arkeologisesti kyllin hyvin. Edellämainitut luonnonolot rajaavat sen seudun, josta käsin on voitu idän suunnasta ehkä vaikuttaa Fennoskandian ja Venäjän alueen asutuksen syntyyn, kovin etelään: Kazahstaniin tai vieläkin etelämmäksi.

Jos siirrämme kartalle yllä olevan kaavion, sen keskiö sijoittuu luontevasti juuri edellä mainittuu seutuun, ja "suur-kieliperheen" neljä päähaaraa juuri sinne, missä niitä nykyisin puhutaan, -poikkeuksena Amerikassa puhuttu penutinan.

Vanhimmat arkeologiset jäljet sumerilaisista ovat Mesopotamian ulkopuolelta, Zagros-vuorilta ja niidenkin pohjoispuolelta. Baktriasta on jonkin aikaa sitten kaivettu esiin pronssikulttuuri, jolla on monia sumerilaisiin viittaavia piirteitä. Kun sumerilaiset vallitsevan käsityksen mukaan tulivat jokilaaksoihin pohjoisesta, baktrialaiseen yhteyteen lienee uskottava. Meidän ja sumerien väliin jää kuitenkin vielä kaistale aroa, joten ihan naapurinpoikia ei oltu.

Suomen ja Fennoskandian pioneeriasutus on esinetyyppien ja todennäköisten asutuksen leviämisteiden perusteella yhdistettävissä läntisestä Euroopasta Ukrainaan ulottuneeseen väestöön, jonka seurannaisina voidaan pitää niitäkin asutuksia, joista tulivat myöhemmät muuttoaallot Suomeen. Sellaista esihistorian "arvoitusta" ei varsinaisesti ole olemassa, jonka ratkaisemiseksi tarvittaisiin joku tuntematon tekijä. Suomalaisten ja sumerien yhteydeksi näyttää jäävän se, että esi-esivanhempamme lienevät olleet yhtäaikaa samassa paikassa, mutta siellä olivat silloin melkein kaikki muutkin, -paitsi eräät kömpelöillä prepositioilla sanottavaansa ilmaisevat barbaarit.

Käytettävissä olevilla tiedoilla ei toki voida sulkea pois mahdollisuutta, että jokin lanka johtaa meiltä sivilisaation keksijöiksikin luonnehdittuihin sumereihin. Pohjoisin nuolenpää-kirjoitus -löytö on Viron Saarenmaalta (kivitaulu), joten emme ole koskaan olleet eristyksissä sivistyksen keskuksesta, missä se milloinkin on sijainnut. Mitä tulee Yrjö-Koskisen kysymykseen suomalais-sumerilaisesta kielisukulaisuudesta, sen määrittely näyttää jäävän vielä tulevaisuuden tutkijoiden työpöydälle.

 

 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE