Herman Wirth,
Mies, Riimut, Mefisto


 
Saksalainen muinaisuuden, mytologioiden ja riimujen tutkija Herman Wirth on eräs aikamme arvoituksia. Hänen eriskummallisiin vaiheisiinsa perehtyminen on myös oppitunti niille, joiden mielestä "hyvän" ja "pahan" erottaminen toisistaan onnistuu 5-vuotiaan järjellä. Wirthin henkilö on sekä haaste että kannuste niille, jotka pyrkivät omaa päättelykykyään käyttäen rehellisesti ja rohkeasti kohti uutta ajattelua.

Pelkurit ja konformistit älkööt vaivautuko, mutta muille: Hyvää matkaa!


 


 
Peter Töpfer: Matristischer Nationalsozialismus, Herman Wirth

 
Saatteeksi:
Pakananoiden keskuudessa ei ole kovin harvinaista, että kiinnostutaan pohtimaan esim. "Jumalattaren pimeää puolta", "The Dark Goddess", etc.. Emme siis ole aivan tuntemattomilla vesillä ottaessamme käsittelyyn tämänkertaisen aiheemme, mihin meidät pakottaa sekin, että kun tavoitteena on antaa lukijalle kokonaiskuva uuspakanuudesta ja kaikesta mikä käsittää siihen kuuluvansa. Vastaamme siis odotuksiinne.

"Pimeän puolen" etsiminen on toki kivaa puuhastelua, -niin kauan kuin etsittävää ei löydy. Ystävällisyydestä Teitä kohtaan, arvoisat lukijat, esittelemme edelläkävijänne: Tohtori Herman Wirth.

Wirthin elämä sattui ajankohtaan, jolloin Euroopassa tapahtui suuria mullistuksia. Kuten monet ennen häntä ja hänen jälkeensäkin, hän oli täysillä mukana oman sukupolvensa innostuksessa, mihin he nyt innostuivatkaan. 1980-luvun jälkeisessä Suomessa tunnetaan sanonta "parhaat bailut". Herman Wirth oli siellä missä tapahtui, mutta -kuten alempana huomaatte- hän ei unohtanut ihmisyyttään ja moraaliaan, kuten niin monet tekevät ilman hetkenkään pohdintaa paljon yksinkertaisimmissakin oloissa. Me emme tuomitse, emmekä puolusta. Me kerromme.


 
Matristischer Nationalsozialismus: Herman Wirth;      Kansallissosialismi ja matriarkaatti?
Peter Töpfer:
...
Herman Wirthin oppilaalla Walter Dreesilla oli samanlaisia näkemyksiä. Wirth oli -yhdessä Heinrich Himmlerin kanssa- perustanut instituution nimeltä "der SS-Forschungsstelle Ahnenerbe", joka ilmoitti tavoitteekseen tehdä "muinaishenkisyyden tiedettä" (Wissenschaf der Geisturgeschichte), ja oli aktiviteeteiltaan monessa mielessä Wilhelm Reichin maanpaossa harjoittamien toimien kaltainen.

Herman Wirth edusti matristis-antifasistista siipeä Ahnenerbessä, ja hänellä oli pian vahva asema patristisen ryhmittymän vastavoimana. Hän kirjoitti kirjeessään SS-Reichsführerille (Himmlerille) 5.12.1938: "... Ja tämä aidon tutkimisen toteutuma vakuuttaa minut siitä, että nykyinen valtiollisen soturiliittohengen huipennus, vallan ja väkivallan (Macht und Gewalt) periaatteena, ei merkitse uuden aikakauden alkua, vaan sen päättymistä." Samassa kirjeessään Wirth pyysi vapautusta Ahnenerbestä.

Sen jälkeen hän ei saanut enää pitää luentoja, ja joutui eräänlaisen siviili-valtionvangin asemaan. Sodan loputtua Kölniläinen tuomioistuin johdonmukaisesti rankaisi häntä ankarasti, koska hän edelleen ilmoitti, että "kansallissosialistisessa Kolmannessa Valtakunnassa oli paljon hyvääkin, ja se on yhä hänen vakaumuksensa". 1956 hän menetti eläkkeensä ja kaikki hänen vaateensa "poliittiselle uhrille" kuuluviin korvauksiin torjuttiin, vaikka jopa amerikkalaiset olivat myöntäneet Wirthille po. statuksen 1947, kahden vuoden vankeuden jälkeen.

Walter Drees kirjoittaa kirjassaan "Herman Wirth bewies: die arktisch-atlantische Kulturgrundlage schuf die Frau", että "Herman Wirth esittää paljon johtopäätöksiä molemmissa Amerikoissa ja Siperiassa tehtyjen löytöjen perusteella kirjoissaan 'Die Heilige Urschrift der Menscheit' ja 'Europäische Urreligion und die Extersteine'. Hän on osoittanut, että huolimatta luonnon aiheuttamista hankaluuksista, kulttuuri on kukoistanut nuoremmalla kivikaudella. Wirthin aivan oma johtopäätös on, että pronssiajan alussa tapahtui "keikaus" (Bruch), jolloin kulttinen patriarkaatti nousi vallitsevaksi soturiliittojen ja pappisvaltioiden kautta. Käyttäen filosofi G.W.F.Hegelin käsitekaaviota, teesi - antiteesi - synteesi, jota Karl Marx myös sovelsi, korosti Wirth kirjassaan "Um den Ursinn des Menschseins", että teesi-aikakausi, noin 40 000 - 3 000 eKr., oli muinais-yhteisöjen aikaa, jolloin vallitsi kokemusperäinen luonnonmukaisuus, kulttinen matriarkaatti, ja yhteisöllisyys.

Antiteesi-aika, jolloin oikeus perustui voimaan ja miesvaltaisuuteen, alkoi Wirthin mukaan noin 3000 eKr. ja jatkui v. 1917 vallankumoukseen. Silloin alkoi synteesin aikakausi, jolloin luonnonmukaisuus on analysoivaa ja tutkivaa, 'mies- ja nais-aikakausi'. Tähän asti ihaillut "korkea"-kullttuurit olivat herrat-orjat -organisaatioita. Ainoastaan murros teesin ja antiteesin kausien välillä on monivivahteinen siirtymä tulevaisuuteen.

Keski- ja Länsi-Eurooppaan saapui "yksittäishauta-kulttuurin" ihmisiä kuivuvasta ja hylätystä kotimaastaan Itä-Kaspian aroilta hevosineen ja lampaineen, mukanaan laajalti voitollinen tekniikkansa, ja kotimainen väestö omaksui heidän kielensä kelttinä ja germaanina. He tulivat Pohjois-Saksaan, missä siihen asti vain pienehkö osa maasta oli viljelykäytössä, ja papittaret olivat jo 2000 vuotta toimittaneet tehtäviään. Tämä kansa säilyy saduissa ja myyteissä, mutta symbolien tasolla Vanha Usko (Altglauben) jatkuu läpi wotanismin ja kristillisyyden."

Wilhelm Reich Walter Drees viittaa 'saksalaisten historiankuvituksena' Reinhard Schmoeckelin kirjaan "Die Hirten, die die Welt veränderten" varhaisten indoeurooppalaisten valloitussotien kuvauksena. Drees tuntee hyvin Wilhelm Reichin orgonomia-tutkimukset ja myös erityisesti James DeMeon työn. Erittäin mielenkiintoista tässä on Wilhelm Reichin ja kansallissosialistien yhteys. Vielä 1933 jälkeenkin, kun Reich oli jo maanpaossa, hän on ottanut vastaan nuorten kansallissosialistien vierailuja.

Tämä näkyy myös kirjeessä, jonka Herman Wirth kirjoitti syyskuussa 1929 kreivi Ernst zu Reventlowille, sen jälkeen kun häntä oli NSDAP:n sisällä kiivaasti arvosteltu. Wirth esittää, että kansallissosialistien hyökkäys juutalaisuutta vastaan on poikkeama varsinaisesta tehtävästä (eine Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe) Saksan kansan sisäiseksi herättämiseksi. "Juutalaiskysymyksen lopullinen hoitaminen tässä mielessä aiheuttaa suuren vaaran pohjoiselle heräämiselle sinänsä johtaessaan ohjautumiseen pois aidosta vastuullisuudesta ja itsetuntemuksesta." (Die ausschließliche Behandlung der jüdischen Frage in diesem Sinne der Schuldfrage birgt eine große Gefahr für das nordische Erwachen in sich als Ablenken von der eigenen Verantwortlichkeit und Selbsterkenntnis.)

Töpferin artikkeli kokonaisuudessaan (auf deutsch): http://www.nationale-anarchie.de/Auseinander-_und_Zusammenstzu/Mit_Humanisten/Sucht/hauptteil_sucht.html
Lähde: www.nationale-anarchie.de
Keskustelua:Sleipnir
Kommentti:
Töpfer esittelee Herman Wirthiä tämän oppilaan Walter Dreesin kautta. Drees tuo esille melko sensaatiomaisen yhteyden psykoanalyytikon ja seksuaalivallankumouksellisen, Wilhelm Reichin, ja vuoden 1933 jälkeiseen Saksaan integroituneiden esoteerikkojen välillä.

Kyse ei todellakaan ole pelkästä menneisyyden tonkimisesta, ei sen itsensä vuoksi eikä edes identeetin rakennustarpeiden etsimiseksi, vaan sukeltamisesta syvimpään niin ajallisesti kuin tajunnallisestikin. Reichin "orgoni-teleskoopeille" voi joku hymähtää, mutta kuka tietää? Monet mitä vallankumouksellisimmat ideat näyttäytyvät ensimmäisellä kerralla hassunkurisessa muodossa.

Wirthin ja Dreesin tiedot esihistoriasta ovat sen ajan tieteen mukaisia, myös virheineen. Nykyinen käsitys indoeurooppalaisten invaasiosta Eurooppaan on joustavampi ja tarkempi, mutta tutkija perustaa aina muiden työlle, voimatta tarkistaa kaikkea. Wirthin kokonaiskuva on kuitenkin yllättävän nykyaikainen, vaikkei otettaisi huomioon sitä, että 1930-luvulla vielä suurin osa tutkijoista kiisti koko maahanmuuton, olettaen indoeurooppalaisten aina olleen Euroopassa.

Muinaisesta "matriarkaatista" puhujia on yleensä leimattu "feministeiksi" tms. kukkaistytöiksi. Herman Wirth on hieman toista maata. Marija Gimbutasin vastaväittäjien sotahuuto "feministisen Atlantiksen etsimisestä" kääntyy Wirthin kohdalla päälaeltaan jaloilleen, ellei pyöri kuin väkkärä, sillä SS-ideologina hän opetti juuri Atlantiksella olleen sekä matriarkaatin, että valkoisen rodun kotimaan. Se löytyi!

Olemme näillä sivuilla aiemmin esitelleet sellaista "poliittista" pakanuutta, jonka konteksti on feminismissä, ympäristöliikkeessä ja rauhanliikkeessä. Olemme myös huomauttaneet, että (uus)pakanuudesta voi vetää hyvinkin erilaisia poliittisia johtopäätöksiä, ja että germaanista pakanuutta tutkimalla voi löytää mm. germaaneja, -hyvine ja pahoine ominaisuuksineen. Myös juutalainen pakanuus on osoittautunut mielenkiintoiseksi, ja valottaessaan hebrealais-kristillisen mytologisen ja kulttuurisen jatkumon tavallisesti vaiettuja puolia, kuten sen matristista alkuperää, esi-raamatullinen juutalainen traditio antaa meille tietoa meidän omaan kulttuuriimme vuosisatoja vaikuttaneesta kristinuskosta.

Herman Wirthin, hänen oppilaidensa ja Wilhelm Reichin avaamat osin keskenään ristiriitaiset näköalat johdattelevat yhtä tärkeiden kysymysten äärelle, ja vain houkka kirkuu Wirthin riimu-koristeisen kauluslaatan nähdessään ... mitä hän nyt sattuu kirkumaan. Meille lienee tuttua hokema, ettei satanisteilla ole "mitään tekemistä" Saatanan palvojien kanssa. Älkäämme siis syyllistäkö Hermaniakaan?? Hän ei kaatanut hautakiviä tms..

Herman Wirthin faustinen kohtalo mytologioiden ja panssarikiilojen vyöryessä pitkin Eurooppaa, on meille sekä varoitus että kannuste. Mitä tahansa voi tehdä, jos pitää kiinni periaatteistaan.

Kaikki muistanevat tunnetun kristillisen sanonnan, "tutkimattomia ovat Herran tiet". Alkaa näyttää siltä, että tämä lause on kohdallaan myös Jumalattaren suhteen.

Blessed be!

Kyllä! Liitynkin Pakanalistaan. (Kirjoittautumalla postituslistaamme saat tiedot päivityksistä, ja voit keskustella muiden lukijoiden kanssa)
Powered by groups.yahoo.com

 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE