PYHÄT KIRJOITUKSET

Riimukirjoitus aunuksen murteella 1200-luvulta

[IMAGE]

Novgorodin vanhan kaupungin kaivauksissa, joita tehtiin mm. 50-luvulla, löydettiin runsaasti tuohiliuskoille tehtyjä riimukirjoituksia muinaisslaavilla ja itämerensuomalaisilla kielillä. Ylläoleva kirjoitus on vanhalla aunuksen murteella, ja sisältää pakanallisen loitsun ukkosen torjumiseksi. Ylärivissä eri tulkinnat tekstin alkukielisestä asusta ja alarivissä suomennokset nykykielelle. Vasemmanpuoleinen käännös on J.S.Jelisejevin, ja oikeanpuoleinen Martti Haavion. Tuohikirje on ajoitettu 1200-luvun alkuun.

Jumolanuoli ï nimizi

nouli se han oli omo bou

jumola soud´ni iohovi

Jumolan nuoli inimizi

nouli sekä n[u]oli omo bou

jumola soud´nii okovy

"Jumalannuoli, kymmenen (on) nimesi

Tämä nuoli on Jumalan oma

Tuomion-Jumala johtaa."

Jumalan nuoli, ihmisen

nuoli sekä nuoli oma.

Tuomion jumalan kahlittavaksi.

Kirjoitus on vanhin toistaiseksi löytynyt näyte itämerensuomalaisesta kirjallisuudesta. Loitsu on kirjoitettu itämerensuomalaisella riimukirjoituksella. Joissakin kirjaimissa näkyy Novgorodissa jo silloin käytössäolleen kyrillisen kirjaimiston vaikutusta, esim. "juu"-kirjain, mutta eräät kyrillisiäkin muistuttavat merkit ovat aivan eri merkityksessä, joten ortodoksikirkon käyttöön 800-luvulla Suur-Böömin valtiossa kehitetty piispa Kyrilloksen mukaan nimetty järjestelmä ei siis ole voinut olla karjalais-suomalaisen kirjoituksen esikuva vaikka onkin vaikuttanut huomattavasti 1200-luvulla käytettyyn kirjoitustapaan. Karjalaisten lisäksi omaperäinen kirjoitusjärjestelmä tunnetaan mm. syrjääneiltä, joiden kyrillisistä ja latinalaisista merkeistä huomattavan paljon poikkeavaa kirjaimistoa käytettiin vielä ortodoksisena aikana 1300-luvun jälkeen. Lisätietoja karjalaisesta tuohikirjoituksesta löytyy mm. M.Haavion kirjoituksesta "Tuohikirje 292" , Virittäjä 1964.

Linkki: Tuohikirje.

KIRJOITA VIERASKIRJAAN! Guestbook by GuestWorld VOIT LUKEA VIERASKIRJAN.

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE

Ylipapin Kirjelaatikko
jumala@mundomail.net
AriadneSpider Banner Exchange