Vapaamuurarit ja  Wicca:


Artikkeli "masonic-infosta"


 
 
Jotkut niinkutsutut 'kristityt' moittivat vapaamuurariutta, koska se hyväksyy jäsenet, jotka harjoittavat Wiccan uskonnollisia opetuksia. Nämä anti-masonistit (vapaamuurari / -muurarius = freemason / -masonry) käyttävät pahaenteisiä sanoja, kuten 'Paholaisen palvojat' ja 'Saatana'. Tämän tekee ironiseksi se, että nämä leimaajat ilmoittavat seuraavansa uskonnollista opettajaa, joka ilmoitti rakastavansa jokaista.

Sitten löytyy niitä, jotka argumentoivat, että paljon kristillisyydestä on peräisin Wiccasta, Druidismista ja muista pakanallisista lähteistä., ja että kristillinen kirkko päätyi, hankkiakseen uskonnollisen monopolin, 15. vuosisadalla Vanhan Uskonnon kannattajien ja muiden kerettiläisten tuhoamiseen. He väittävät, että kirkko kehitti itse myytin pahasta uskonnosta, ja uskotteli että wiccat ovat pahoja noitia jotka seuraavat pahaa uskontoaan, kidnappaavat lapsia, tappavat ja syövät niitä, ja myyvät niiden sielut Saatanalle.

Monia tuhottiin tämän "polttouhrin" ("Burning times") aikana, jota kesti Euroopassa vuoteen 1792 ja Etelä-Amerikassa 1830-luvulle. Joidenkin arvioiden mukaan surmattuja oli 10 miljoonaa, toisten mukaan vain 3000. Todennäköisesti uhrien lukumäärä liikkuu 300 000:n ja 100 000:n välillä. Roomalaiskatolinen kirkko poltti noidat, protestanttisissa maissa heidät hirtettiin (Ruotsissa poltettiin tai mestattiin.käänt.huom.). Wiccat pysyivät maan alla, ja tulivat julkisuuteen vasta 20. vuosisadan puolessa välissä (Gardnerilaisen "Wiccan" ja "Vanhan Uskonnon" yhteys ei ole tradition suora jatkumo, kuten kirjoittaja luulee, vaan tradition rekonstruktio kirjallisuuden [Margareth Murray, etc.] kautta. käänt.huom.)

Wicca tuli esiin varjoista Englannissa 1950-luvulla Gerald Gardnerin kirjoissa. Se on sittemmin levinnyt eri tasoisena Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Kaikkialla se on melko tuntematon suurelle yleisölle, koska wiccat pitävät uskomuksensa ja käytäntönsä poissa julkisuudesta. Pohjois-Amerikassa ne wiccat, jotka ilmaisevat uskontonsa avoimesti, joutuvat painostuksen kohteeksi useimmin kuin minkään muun uskonnon edustajat. Vuosittain raportoidaan monia väkivallantekoja, tuhopolttoja ja taloudellisia hyökkäyksiä wiccoja kohtaan. Tänä vuonna on tapahtunut ampumisia, yksi joukkokivitys ja yksi lynkkaus. Useiden raporttien mukaan lastensuojeluviranomaisille on valehdeltu lasten huostaanottamiseksi wicca-kodeista, pelossa että lapset muuten uhrattaisiin satanistisissa rituaaleissa (Erään tuoreen tapauksen perusteella olisi syytä huostaanottaa lapset "hyvistä espoolaisista perheistä". käänt.huom.) Tämän uskonnollisen vihan lietsojat ovat usein hyvin hurskaita ja kunnollisia, mutta kauhealla tavalla harhaanjohdettuja henkilöitä. He uskovat harhatietoon, jota on levitetty keskiajalta alkaen.

Vain itärannikon Massachusettissa, Etelä-Kaliforniassa ja muutamassa kaupungissa eripuolilla Pohois-Amerikkaa wiccat voivat tulla turvallisesti ulos (luuta)kaapistaan. Kaikkialla muualla heidän on turvallisinta pitää uskontonsa omana tietonaan. Valitettavasti tämä tilanne, wiccat pysyttelevät "maan alla", luo lisää epäluuloja. Heillä täytyy olla jotain salattavaa? Tämä on tilanne, mikä ei hyödytä ketään.

Kopioitu ja käännetty sivulta http://www.masonicinfo.com
Kommentteja:
Amerikkalaisilla vapaamuurareilla näyttää olevan tarve selittää kristillisesti asennoituvalle yleisölle, miksi järjestö hyväksyy jäsenekseen mm. Wicca-harrastajia. Kritityillähän on perinteellisesti ollut vahva antipatia "noituutta" kohtaan, ja vapaamuurarius esitellään yleensä kristillis-henkisenä. Tämän ristiriidan -jos se on sellainen- tarkempi erittely täytyy jättää toiseen ajankohtaan.

Ylläoleva kirjoitus kuvastaa kirjoittajansa, ja tämän taustayhteisön, tietämystä "pakanuudesta". Huomaamme, että näkemys uskontojen historiasta sisältää "Vanha Uskonto" -käsitteen, mutta se nähdään garnerilaisittain ahtaasti ymmäretyn "Wiccan" suoranaisena edeltäjänä. Jopa niin että kirjoittaja nimittää eurooppalaista esikristillistä uskontoa "wiccaksi", ja tunnistaa siitä mm. kristinuskoon periytyvät piirteet "wiccalaisiksi" lainoiksi.

Kirjoittajien tietämys aiheestaan näyttää siis välittyneen hyvin tiukasti Gerald Gardnerinsa lukeneelta taholta, joka sivuuttaa kaikki vaihtoehtoiset näkemykset. Eurooppalainen "Vanha Uskonto" ja sen tutkiminen toisi esiin jopa tiettyä "sosiaalista dynamiittia", mutta sovinnaisesti ja visiottomasti käsitettynä se on vaarattomaksi kuohittua salatietoa, jonka harrastaminen sopii jopa julkisesti säntillisille poroporvareille, eikä vaadi omien asenteiden tai elämäntavan tarkistamista. Siis eräänlaista aikuisten Harry Potteria.

Kirjoittajan näyttää olleen helppoa omaksua Wiccan tarkasteluun pinnallisen "gardnerilainen" näkökulma, sillä sellainen vastaa hänen oman taustajärjestönsä suhdetta esoteriaan.

Toinen huomiotaherättävä piirre on lähes kaiken "pakanuuden" samaistaminen Wiccaan (joka siis tulkitaan G.Gardneriksi eikä miksikään muuksi).

Kirjoittaja raportoi wiccoihin kohdistuneesta painostuksesta ja suvaitsemattomuudesta, ja antaa kuvan että USA:ssa on yhä seutuja, joissa "noituuteen" viittaavat harrastukset aiheuttavat jopa turvallisuusriskin. Keski-lännen osavaltiot tunnetaan muutenkin sellaista piirteistä, joiden vuoksi keskimmäinen USA:n neljästä aikavyöhykkeestä (muut ovat "Pasific Time", "Mountain Time" ja "Atlantic Time"), jota virallisestikin kutsutaan nimellä "Middle Time", on lukemattomien "Keski-Aika" -vitsien antoisa kohde.


 
USA:n armeijan käsikirja kertoo wiccoista seuraavassa linkissä: US ARMY CHAPLAIN'S HANDBOOK: EXCERPT ON WICCA

Kirjan "Religious Requirements and Practices of Certain Selected Groups: A Handbook for Chaplains" (1990) voi tilata osoitteesta: USAF Chaplain's Service Institute, Resource Division, 525 Chenault Circle, Maxwell AFB, Montgomery, AL 36112-6429. Wiccaa esitellään sivuilla 231-236. US.Armyssa vallitsee uskonnonvapaus, ja wicca-uskoiset ammattisotilaat ovat järjestäytyneet omiksi verkostoikseen. Netissä löytyy runsaasti "military-pagan" -sivuja. Juuri tätä kirjoitettaessa (29.11.01) joku wicca-sotilas, mies tai nainen, voi olla suorittamassa tehtäväänsä Afganistanin vuorilla. Blessed be!


 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE