Miten asuivat ensimmäiset suomalaiset?


 
 
Kun nykyisen Suomen alue asutettiin uudelleen jääkauden lopulla, tänne asettui kylmän ilmaston vaativiin oloihin tottunutta ja sen ajan korkeinta teknistä tietämystä hallitsevaa väkeä. Jääkauden periglasiaalinen vyöhyke oli elättänyt runsaita riistavaroja, jotka antoivat runsaan toimeentulon niille, jotka osasivat niitä hyödyntää. Taitamattoman ja oloja tuntemattoman vaativat olosuhteet sensijaan tappoivat. Esivanhempamme olivat siis jo hyvin kehittyneitä asuttaessaan näitä leveysasteita jäätikön väistyessä, eikä ole yllättävää, että uudet tiedot kivikausien asumistavoista muuttavat vanhaan konseksukseen perustuvaa kuvaa alkeellisista oloista.

 
Vanhin ja pisimpään käytetty pohjois-euraasialainen asuntorakennus-tyyppi on kartiomainen kota. Se on nopea pystyttää saatavillaolevasta materiaalista, ja sopii liikkuvaa elämänmuotoa harjoittaville metsästäjä-keräilijöille tai puolinomadeille. Tunturisaamelaiset, joiden nykyisin tunnettu suurporonhoito muotoutui 1700-luvulle jKr. mennessä, käyttävät tätä rakennustyyppiä yhä, ja se on käytössä myös obin-ugrilaisilla ja samojedeilla.

Kodan lämmittäminen vie myös suhteellisen vähän energiaa, ja sen ominaisuudet tunnetaan hyvin. Asumista helpottavia innovaatioita, kuten "sisäkota" eli telttamainen pussi lämpimämpien olojen turvaamiseksi esim. lapsille, on kehitetty vuosituhansien varrella. Kartiokotaa muistuttavia ratkaisuja ovat mm. Keski-Aasian jurtat ja intiaanien tiipiit.

Voimme siis pitää oletettuna, että ensimmäiset nykyisessä Suomessa liikkuneet ihmiset rakensivat periaatteessa samanlaisia asumis-suojia, kuin nykyiset arktiset kansat. "Lapinelinkeinoon" kuuluva vuotuiskierto, eli asettuminen aina kunkin vuodenajan hyödynnettävän luonnonvaran äärelle, ja talveksi yhteiseen talvikylään elämään kesän varastojen avulla, on suosinut konservatiivisuutta tässä asiassa. Kiinteät kylät lienevät jo varsin varhain luoneet tarpeen suurempiin ja tukevampiin rakennuksiin.

Lapin ja Kuollan viimeisissä talvikylissä, joihin siitojen, eli lapinkylien, väki kokoontui oltuaan kesän kukin omilla metsästysmaillaan ja kalajärvillään, oli usein kunkin perheen kodanpohjaksi rakennettu hirsisalvos, jonka varaan kartiokota sitten pystytettiin. Ruotsalaisten tutkijoiden rekonstruktio Kalix-joen hirsimökistä perustuu tähän pirtin ja kodan välimuotoon, mutta on syitä ajatella, että ruotsalaiset ovat erehtyneet.

Maahan osittainkaivettu maja tai hirsimökki tunnetaan myös Itä-Euroopasta, ja se on joskus liitetty slaavilaisten leviämiseen Karpaateilta Venäjälle. Kumpikin innovaatio, maahankaivaminen ja hirsisalvos, ovat kuitenkin pohjoisessa paljon vanhempia. On myös loogista olettaa, että ensimmäiset nelikulmaiset asumukset ovat olleet harjakattoisia, kuten mm. hantien nelikulmaiset tuohi"kodat" vielä äskettäin, ja kartion yhdistäminen hirsisalvokseen on myöhempää keksintöä. Vanhimmat harjakatot ovat todennäköisesti olleet hyvin jyrkkiä ja korkeita , kuten tämänpäivän alkuperäiskansojen taloissa, eivätkä anteeksipyytelevän laakeita, sillä katteen tiivistäminen lienee ollut aluksi ongelma. Vielä Elias Brennerin piirroksissa 1700-luvulta Lounais-Suomen talojen harjat ovat huomiotaherättävän korkeita.

Ruotsalaisten rekonstruktiota lienee ohjannut enemmän halu nähdä Pohjois-Ruotsin alkuperäis-asukkaat, saamelaiset ja suomalaiset, jotenkin alkeellisempina, mihin kuvaan ei sovi hirsitalon keksiminen.

Naarajärvellä, Pieksämäen lähellä, on tutkittu epäsäännöllisen suorakaiteen muotoinen asumuksen pohja, jonka keskilattia on ollut syvennetty kuvan osoittamalla tavalla. Rakennuksen muoto antaa mahdollisuuden pitää sitä nykyisten hantien vielä äskettäin tilapäisasumuksina käyttämien tuohikotien kaltaisena, mutta lattiayvennys yhdistää sen Volgan suuntaan ja mm. itä-siperialaiseen rakennustapaan. Naarajärven "kodan" interiööri on kovin samanoloinen alakuvan paljon myöhemmän ja itäisemmän esimerkin kanssa. Siinä vanhakantainen lattiasyvennys+sivupenkit -sisustus on saanut katteekseen "nykyaikaisen" puutalon, mutta toiminnallisesti asumus edustaa vuosituhansia sitten hyväksitodettua tapaa.

Kuvassa on jopa tapahtumassa Karjalasta Japanin Hokkaidolle tunnettu Karhunpeijais-riitti, joten yhteis-euraasialaista kulttuuriperintöä on ollut enemmänkin. Tapa ripustaa pata tms. lieden yläpuolelle suosii muuten teräväpohjaisia astioita, jollaisia kampakeraamisena aikana käytettiinkin.

Kylmenpi ilmasto näyttää motivoineen kehittämään täällä omia innovaatioita, joilla ei ole esikuvaa etelämpänä tai Keski-Euroopassa. Pohjois-Ruotsissa tutkittu pitkänomainen tuohella tai nahoilla katettu "harjateltta" sisältää monia kehittyneitä piirteitä. Tulisijat on kaivettu lattiatasoa alemmiksi, ja niihin on johdettu ilma- tai savukanavat ulkoa, ja ruotsalaiset ovat päätelleet, että lämpöä varaavia kiviä on myös käytetty. Alempana olevassa kartassa on esitetty näkemys tämäntyyppisestä asumuksesta.
 
Euroopan jääkaudenaikaiset asukkaat näyttävät käyttäneen kartio-kotia, paitsi Itä-Euroopan mammutinmetsästäjät, joiden kiinteästi paikallaanpysyneet kylät muodostuivat mammutinluu ja -nahka rakenteisista "palatseista". Jääkauden lopulla "lappalais-mallinen" kota tuli vallitsevaksi tyypiksi Irlannista Uralille ulottuneella peuranmetsästysvyöhykkeellä, Hampurin-Creswellin kulttuurin ja sen seuraajien alueella. Kartan ranskalainen rekonstruktio edustaa oletettua paleoliittiselta mesoliittiselle ajalle käytettyä kartiokotaa, josta on siis suora jatkuvuus Suomen ensimmäisten asuttajien asumuksiin.

Kodat pysyivät pieninä ja pyöreinä (puoli)liikkuvan metsästys-keräily -elinkeinon piirissä, mutta hylkeenpyynnin ja kalastuksen mahdollistamiin ympärivuotisiin jopa 100:n asukkaan kyliin rakennettiin pian pohjaltaan soikeita tai suorakaiteen muotoisia asumuksia, joita ei voi kutsua sanalla "kota". Hirsisalvos-rakenteet ilmaantuivat käyttöön ensimmäistä kertaa ilmeisesti näissä rakennuksissa.

Suomalaisiin johtavan etnikumin tai Suomen alueen rakennustyypeissä näyttää siis tapahtuneen seuraava kehitys:
Paleoliittinen aika, jääkausi: Kartiokota läntisessä Euroopassa, Ukrainassa Luutalo
Mesoliittinen aika, Suomen asuttaminen: Kartiokota, myös nelikulmainen tuohikota (Naarajärvi/hanti -tyyppi)
Kampakeraaminen kausi: Kartiokota, suurkodat, nelikulmaiset hirsitalot
Kiukaisten kulttuuri, pronssikausi: Maanviljelyskulttuurin vitsas-seinäinen talotyyppi Etelä-Suomeen

Maanviljelyksen leviäminen Suomeen etelästä ja idästä toi asumiselle uudet puitteet, ja uuden rakennustyypin. Keski-Euroopan nauhakeraamisen kulttuurin (LBK) talotyyppi, jossa pitkähkön rakennuksen toinen pää on ihmisille ja toisaalla saman katon alla on pienkarjan ja rehuvaraston tilat, näyttää antaneen vaikutteita pronssikauden suomalaisille, ja klassinen karjalais-talo noudatti samaa ideaa vielä 1900-luvulla. Karjalais-talon historia päättyi Karjalan ASNT:n maanviljelyksen kollektivisointiin ja Suomen puolella Asutushallituksen kiellettyä Pohjois-Karjalan rajakarjalaisilta erivapauden rakentaa sodassa poltetut kylät uudelleen vanhaan tapaan, eikä koko maassa noudatettujen tyyppitalo-piirustusten mukaan, mutta se ei oikeastaan kuulu tähän tarkasteluun.

 

 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE

 

The Pagan Banner Exchange
The Pagan Banner Exchange