"Jumalattaren kultti",
Russ Wise Probe-artikkelikokoelmassa


 
 
Länsimaista keskustelua jumalattaresta ja uus-pakanuudesta löytyy netistä hyvin runsaasti. Etupäässä kristillistä näkökulmaa edustavalta Probe-Ministeries -sivustolta lainasimme ja käänsimme Russ Wisen artikkelin, joka kertaa oleellisimmat kysymykset. Wisen mielipiteet ovat hänen omiaan.

 
"Jumalatar, Suuri Äiti, on ollut olemassa aikojen alusta... maailmankaikkeus ja kaikki elämä on syntynyt hänen kohtunsa ikiaikaisista syvyyksistä." Morwyn, Secrets of a Witch's Coven.

Jumalattaren kunnioitus on tulossa meidän päivinämme yhä suositummaksi. Noituuden harrastajat, radikaalit feministit, okkultistit ja liberaali kirkko ovat hänestä hyvin kiinnostuneita. "New Age"tarkoittaakin okkultisteille feminiinistä aikaa. Samoin tämänhetkinen maskuniininen aikakausi näyttäytyy tuhoamisen ja ihmisyyden kadottamisen kautena, johon feminiinisen energian odotetaan palauttavan tasapainon.

Rosemary Radford Ruether esittää kirjassaan Womanguides: Readings Toward a Feminist Theology, että...
naiselle tämä tarkoittaa vapahdusta Aquariuksen parantavan ja uudistavan veden avulla. Toivo, että olemassaoleva maskuliinismi onnistuu tuhoamaan itse itsensä, on meille melkein sama asia kuin "New Age".
Feministi ja toimintaaharjoittava noita Starhawk sanoo saman asian näin:
"Jumalattaren symbolismi ei ole samaistettavissa Isä-Jumaluuden symbolismiin. Jumalatar ei luonut maailmaa. Hän on maailma." ( Starhawk, The Spiral Dance / New York: Harper & Row 1989, 23)
Jotta feminiininen aikakausi voisi toteutua, maailmassa täytyy tapahtua tietoisuuden muutos. Muutos ajattelussa ja todellisuuden tajuamisessa voi nostaa Jumalattaren esille.(Elinor W. Gadon, The Once and Future Goddess / New York: HarperCollins, 1989, xiv. )

Suureen Jumalattareen uskovien mukaan Euroopassa on kerran vallinnut matriarkaalinen ja egalitaarinen yhteiskuntamuoto. Ennen ensimmäisiä mies-keskeisiä uskontoja täällä oli 5 000 - 25 000 vuotta kestänyt rauhanomaisuutta ja taiteita suosineen Jumalattaren matrifocaalinen elämäntapa. Heidän mukaansa tämä tasa-arvoinen kulttuuri tuhottiin indoeurooppalaisten hevosiakäyttävien puolinomadisten maahantunkeutujien toimesta. Nämä olivat patrifocaalisia, liikkuvia, sotaisia ja välinpitämättömiä taiteesta. (Ibid., xii-xiii. Katso myös: Lynnie Levy, Of a Like Mind / Madison, Wis.: OALM, 1991, vol. viii, no. 3, pp. 2-3.)

Wise ei liioittele, sillä em. yksinkertaistettua näkemystäkin kuulee joskus. "Jumalatar-kulttuurin" käsittäminen näin simppelisti johtanee kuitenkin todellisuuden muokkaamiseen omien odotusten mukaiseksi. "Vanhassa Euroopassa" on voinut esiintyä ristiriitoja ja agressiota, mutta ne eivät ole määränneet koko elämäntapaa, eikä niitä ole absolutisoitu ihanteiksi, kuten myöhemmässä indoeurooppalaisessa uskonnossa on tehty. Invaasio, joka muutti koko Euroopan [yhä] jatkuvien sotien näyttämöksi, on tosiasia, mutta siitäkin on nyttemmin yksityiskohtaisempaa tietoa. Wisen esittelemä mustavalkoinen näkemys pätee vain karkeana yleistyksenä. käänt.huom.
Nämä indoeurooppalaiset maahanmuuttajat (invaders) olivat ylivoimaisia sotilaallisten kykyjensä ansiosta. Aikaisempien asukkaiden matriarkaalinen uskonto assimiloitui sitten maahanmuuttajien patriarkaaliseen uskontoon. Kun nämä tulokkaat tyrkyttivät patriarkaalista kulttuuriaan valloitetuille kansoille, raiskaukset (Myös: Zsuzsanna Emese Budapest, The Holy Book of Womwn's Mysteries / Oakland, Calif.: Susan B. Anthony Coven No. 1, 1986, 12. ) ja myytit mies-sankareista tappamassa käärmettä (Jumalatar-uskonnon symbolia) esiintyvät ensimmäistä kertaa eurooppalaisessa mytologiassa. Kulttuurisen assimilaation jatkuessa Suuri Jumalatar fragmentoitui moniksi erilaisiksi hahmoiksi.
Invaasio ei kaikkialla johtanut onnistuneeseen valloitukseen, mutta se pakotti eurooppalaiset "militarisoitumaan" ja muuttumaan enemmän hyökkääjä-nomadien kaltaisiksi. Esim. kelttien uskonnossa eurooppalaisiin jumalattariin on liitetty aseistautunut sotilaallinen funktio [Morrigan] tai hevoset [Rhiannon]. Tämä todistaa mukautumisesta, sillä voittanut valloittaja tuskin olisi omaksunut voitettujen uskontoa. Nykyaikainen käsitys po. invaasiosta ja sen syistä on toisaalla näillä sivuilla. käänt.huom.
Merlin Stone, kirjan When God Was a Woman kirjoittaja, katsoo että Suuren Jumalattaren syrjääntyöntäminen, joka alkoi indoeurooppalaisista maahantunkeutujista, viimeisteltiin hebrealaisessa, kristillisessä ja muslimi-uskonnossa paljon myöhemmin. (Myös: Gadon, The Once and Future Goddess, xiii) Mies-jumaluus otti keskeisen paikan, ja jumalattaret sysättiin toissijaisiin tehtäviin, kuten myös naiset yhteiskunnassa. (Jean Shinoda Bolen, Goddesses in Everywoman / San Francisco: Harper & Row, 1984, 21. )
Jumalatar ja noituus
Noituuden maailmassa Jumalatar on elämän antaja. Jean Shinoda Bolen, M.D., kertoo kirjassaan Goddesses in Everywoman:
Suurta Jumalatarta kunnioitetaan elämään ja hedelmällisyyteen vahvasti liittyvänä naisellisena elämän voimana, joka voi sekä luoda elämää että tuhota sitä. (Ibid., 20.)
Bolenin mukaan "Suurta Jumalatarta pidetään kuolemattomana, muuttumattomana ja kaikkivoivana", kuten myöhemmässä kristinuskossa. Noidille Jumalatar on maa itse. Maa-Äiti, tai Gaia, kuten hän on tunnettu okkulttisissa ryhmissä, on luonnon kaikenkäsittävä olemus. Starhawk kertoo myydyimmässä kirjassaan The Spiral Dance. että "Jumalattaren käsittäminen aineettomana luonnossa olevaksi ylläpitää kunnioitusta kaiken elämän pyhyyttä kohtaan. Noituus onkin nähtävissä ekologian uskontona. Sen tavoite on harmonia luonnon kanssa, niin että elämä ei vain säily, vaan kukoistaa." (Starhawk, The Spiral Dance, 25.)

Noidat samaistavat Gaian, Äiti-Maan (Suomi/Kalevala: Maan emonen. käänt.huom.), biosysteemiin. Hän ilmentää tietoisuutta maasta ja myös uskoa sen sprituaalisuuteen. Toisinsanoen, Gaia on elävä olento, jolla on henkinen ulottuvuus ja kohtalo.

Tämänpäivän ympäristöliike on saanut vaikutteita nykyisiltä noituuden harjoittajilta ja niiltä jotka ylläpitävät uus-pakanallisuutta. Noituus onkin yritys palauttaa pyhä yhteys maahan, minkä noidat ja uus-pakanat katsovat tulleen tuhotuksi kristittyjen toimesta. Jumalatar on siis jyrkässä ristiriidassa hebrealaisen Jumalan mieskeskeisen uskonnon kanssa.

Kristillisyys opettaa, että Jumala on transcendentti, erillään luonnosta, ja esittäytyy ihmiskunnalle maskuliinisessa olemuksessa. Noituuden jumala-käsitys on panteistinen. Jumaluus on luonto, ja siten jumaluus on kaikessa ja kaikki on osa jumaluutta. Näin ymmärretty jumaluus on luonnollisesti jumalatar.

Perinteellinen näkemys noituudessa on, että jumalatar edeltää mies-jumalaa. Jumalatar on elämän antaja ja on löydettävissä kaikesta luomisesta. "Jumalattaren merkitys inspiroi meitä naisia huomaamaan oman jumalallisuutemme, kehomme pyhyyden, elämämme muutokset ja vaiheet pyhinä, agressiomme terveellisenä ja vihamme puhdistavana. Jumalattaren kautta voimme löytää oman voimamme, avata mielemme, ottaa päätösvalta oman kehomme suhteen, ja juhlistaa tunteemme." (Ibid., 24)

Betty Sue Flowers, englanninkielen professori University of Texas:issa, pitää naisten spirituaalista liikettä vastauksena miesvaltaiseen kristillisyyteen. International Conference on Women's Spirituality -konferensissä Austinissa Texasissa hän sanoi:

Jumalatar on metafora, joka palauttaa meille naisellisen puolen spirituaalisuudesta. Metaforat ovat siksi tärkeitä. Et voi tuntea Jumalaa suoraan. Sinulla voi olla vain mielikuva Hänestä, ja jokainen mielikuva tai metafora on ovi. Jotkut ovet ovat suljetut ja toiset ovat auki. Jos ovi mielletään mies-hahmoiseksi, se on naiselle vain puoliksi auki. (Carlos Vidal Greth, "The Spirit of Women," The Austin- American Statesman, 5 Mar. 1991, sec. D.)
Jumalatar ja feminismi
Femistisessä maailmassa jumalatar on monelle kunnioituksen kohde. Naisten spirituaalisessa liikkeessä "vastustetaan sitä mitä he kutsuvat patriarkaaliseksi judeo-kristilliseksi traditioksi, vältetään seksistä kielenkäyttöä ja syrjäytetään maskuliinisia mielikuvia ja miesten vahvaa johtajuutta."(Ibid.)

Wall Street Journalissa kirjoitti Sonia L. Nazario, että "naiset ensin soveltavat feminismiä poliittisella ja taloudellisella alueella, sitten kotonaan, ja nyt he tekevät sen henkisessä elämässä." (Sonia L. Nazario, "Is Goddess Worship Finally Going to Put Men in Their Place?" The Wall Street Journal, 7 June 1990, sec. A.)

Ymmärtääkseen täysin naisten spirituaalista liikettä, tarvitsee vain lukea viimeisimpiä kirjoja. Kirjan Radical Feminism toimittaja väittää, että "poliittiset insituutiot kuten uskonto, täytyy tuhota, koska ne ovat miesten ylivaltaa naisista korostavan hierarkisen järjestyksen filosofian läpitunkemia."

Tämä lipsahtaa hiukan uhkakuvan rakentamisen puolelle. Muutos kohti yhteiskuntaa, jossa ihmisen status ei ole riippuvainen sukupuolesta, voi tapahtua ilman katkeraa konfrontaatiota olemassaolevien insituutioiden kanssa jos nämä ymmärtävät seurata aikaansa ja vähän tutkiskella itseään. Jopa jähmeässä kirkossa on havaittavissa merkkejä muutosvalmiudesta. käänt.huom.
Radikaalit feministit uskovat, että traditionaalinen kirkko täytyy tyrmätä. Naomi Goldenberg, kirjan Changing of the Gods kirjoittaja, katsoo, että "feministinen liike läntisessä kulttuurissa on sitoutunut Kristuksen ja Jahven vähittäiseen häivyttämiseen (slow execution of Christ and Yahweh)." ( Naomi Goldenberg, Changing of the Gods: Feminism and the End of Traditional Religions / Boston: Beacon Press, 1979, 4, 25.) Fenimistien joukossa monet etsivätkin jumalatar-tyyppistä jumaluutta.

Edellä mainittu Wall Street Journalin artikkeli kiinnittää huomiota monien naisten jumalatar-liikkeessä "toivovan aikaa, jolloin tiede on tehnyt miehen osuuden sikiämisessä tarpeettomaksi." (Nazario, "Goddess Worship.") (Ehkä modernissa Cybele-kultissa, mutta sielläkin tämä lienee kuriositeetti? käänt.huom.) Radikaaleille feministeille Jumalatar-kultti voi olla vastaus toiveisiin. Mark Muesse, Rhodes Collegen uskonnon apulaisprofessori, julistaa että "jotkut feministiset kristityt edistävät muutosta tukemalla naisten pappisvihkimystä ja ei-sukupuolisten termien käyttöä Jumalasta ja ihmisyydestä muuttaakseen pikkuhiljaa koko teologian." (Deirdre Donahue, "Dawn of the Goddesses," USA Today, 26 Sept. 1990, sec. D.)

Ehkä kuvaavin määre feminmistiselle liikkeelle on "transformaatio". Catherine Keller, Xavier Unmiversityn apulaisprofessori, toteaa esseessään "Feminism and the New Paradigm", että "maailmanlaajuinen feministinen liike on tuottamassa patriarkaatin ja erottelun loppua, ja aloittamassa uutta kokonaisvaltaisuuden ja dynaamisuuden aikakautta. Radikaalit feministit näkevät tämän tulevaisuuden, ja pitkän siihen johtavan prosessin, kaikenkäsittävänä muutoksena."

Toinen näkökulma tähän muutokseen on sukupuolten sekoittuminen. Feministinen liike etsii yhteistä muottia kaikelle ihmisyydelle. Jungilainen psykoanalyytikko John Weir Perry uskoo, että meidän täytyy löytää yksilöllisyytemme androgyniasta. (Sellaisiakin siteerattava lienee, jotka pitävät naisten ja miesten eroja itseisarvoina. Tässä on nyt manipuoloinnin makua. käänt.huom.) Perry julistaa: "Saavuttaaksemme uuden konsensuksen, meidän täytyy välttää vanhoihin stereotypioihin palaamista, mikä edellyttää yksilöllisyytemme vilpitöntä kehittämistä. Se on itsensäoivaltamisen ja -hahmottamisen päättymätöntä työtä. Miehelle se merkitsee kasvamista heidän luonnolliseen miehisyyteensä, ja tasapainon saavuttamista heidän naisellisen puolensa kanssa. Ja naiselle samaa, -kasvamista täyteen naiseuteen, mikä sisältää myös heidän maskuliinisen puolensa." ( John Weir Perry, "Myth, Ritual, and the Decline of Patriarchy," Magical Blend 33 , January 1992: 103.)

Jopas on neuvot! Perryn höpinästä seuraa se, että mies tekee itsestään niin mamon, ettei kukaan nainen kiinnostu, ja naiselta tissit pois ja maihinnousukengät jalkaan. Erittäin vastuutonta meuhkaamista. Valikoimattomalle yleisölle tarkoitetussa kirjoittelussa on fiksua kertoa, että "hyväksy sinä lukija itsessäsi ne naiselliset/miehiset piirteet, jotka itse havaitset. Sinun ei tarvitse "löytää" niitä lisää ollaksesi trendikäs. 100%:sti naisellinenkin nainen ja miehekäs mies on ihan OK, eli hyväksy itsesi sellaisena kuin olet, äläkä anna Perryn kaltaisten sekoittaa päätäsi. käänt.huom.

Tämä kuulostaa enemmän androgynialta ja samanlaistamiselta, kuin yksilöllisyyden arvostamiselta (Just. niin! käänt.huom.)

Tämä paradigman muutos ei ole vähempää kuin Jumalan ymmärtämisen uudelleenjärjestely. Siirtyminen Jumalan käsittämisestä pääasiassa maskuliinisen hahmon kautta Jumalan näkemiseen Jumalattarena, elämän äitinä.

Oikein nähty. Lisäyksellä, että Vanhassa Uskonnossa oli oikeastaan jumal-parit, nais- ja miesjumaluudet pareittain. Miehille oli siis samaistumis- ja lähestymis-hahmot olemassa, vaikka ne ehkä jollain abstraktilla tasolla tiedettiin yhden ja saman hengen ilmaisuiksi, mutta silloin ei ollut enää kyse naiseudestakaan. Uus-pakanuus merkitsee kyllä radikaalia muutosta nykyisestä yksipuolisesta tavasta nähdä jumaluudet mies-hahmojen kautta, mikä muutos on hyvään suuntaan. käänt.huom.
Jumalatar ja okkultismi
Okkultismin maailmassa, joka myös tunnetaan nimellä "New Age", usko jumalattareen on läsnä yksilöllisessä ja yksinkertaisessa toiveessa kokea herääminen. Toisin sanoen, Yksilö on luonnostaan jumalallinen. Starhawk, noita joka työskentelee katolisen papin Matthew Foxin kanssa hänen laitoksessaan Institute of Creation Sprituality, sanoo että yksilö voi herättää jumalattaren pyytämällä tai kutsumalla häntä olemaan läsnä.Starhawk kertoo meille, että "Jumalattaren kutsuminen on Jumalattaren herättämistä omassa itsessään. ... Kutsuminen kanavoi voimaa jumaluuden visuaalisen hahmon kautta."

Starhawk jatkaa: "Olemme jo valmiiksi yhtä Jumalattaren kanssa. Hän on ollut meidän kanssamme alusta alkaen. Oman itsensä ymmärtäminen on osa tämän päämäärän saavuttamista. Naiselle Jumalatar on oman sisimmän symboli. Hän avaa mielen, hengen ja tunteet." (Starhawk, The Spiral Dance, 99)

Jean Shinoda Bolen, jungilainen analyytikko ja praktiikkaa pitävä psykiatrian professori University of Californiassa, vastaa kysymykseen, mikä sairaus vaivaa yhteiskuntaamme, sanomalla: "Me olemme kadottaneet puolet henkisestä potentiaalistamme, -Jumalattaren." (Jean Shinoda Bolen, "The Women's Movement in Transition: The Goddess and the Grail," Magical Blend 33 / January 1992: 8) Ihmiset, jotka seuraavat "New Age"-ideaa uskovat, että meidän aikamme miesvaltainen uskonto on pahasti vaurioittanut ihmisyyttä ja ekosysteemiä. Siksi energiat täytyy palauttaa tasapainoon. Tämä tarkoittaa naisten merkityksen korostamista miesten kustannuksella jumalattaren järjestyksen mukaisesti.

New Age lupaa rauhan, harmonian ja seesteisyyden aikakautta, mihin nähden nykyinen rikkinäisyyden ja eristäytyneisyyden pimeä aika merkitsee sotaa, ristiriitoja ja disharmoniaa. Niinpä jumalatar yhteisyyden, rakkauden ja rauhan feminiinisine ominaisuuksineen lupaa ratkaisua ihmiskunnalle ja keinoa välttää uhkaava tuho. Hyvin monet näkevät tässä vastauksen ihmiskunnan valintatilanteeseen. Yhtäkaikki, okkultistinen ratkaisu joka kieltää Kristuksen sovitustyön ei voi täysin vastata Pyhän Jumalan vaatimusta täydellisyydestä.

Russ Wise esittää tässä oman kristillisen mielipiteensä, selostettuaan ensin pitkään kiihkottomasti ei-kristillistä Jumalatarta "New Age"- ym. puitteissa. Jesus Nasaretilaisen lunastustyö on harvoin pohdittu aihe pakanallisilla keskustelufoorumeilla, mikä on ymmärrettävää, koska synnin ja perisynnin käsitteet eivät kuulu pakanallisuuteen. Niiden olemassaolo suorastaan jyrkästi kiistetään. Tätä taustaa vasten lunastustyön pohdiskelu ei tunnu näin pinnalta tarkastellen mielekkäältä, mutta ei ole myöskään mitään syytä korostetusti kiistää Jeesus Nasaretilaista. Wise siis haukkuu väärää puuta, mutta antaa samalla aiheen pakanoille pohtia Kristuksen olemusta. Ehkä palaamme tähän asiaan toiste. käänt.huom.
Pakanalle Jumalatar edustaa elämää ja kaikkea mitä se lupaa. "Jumalatar-uskonto on tietoisuutta tarpeesta uudistaa kulttuuri."(Starhawk, The Spiral Dance, 11.) Tämä uudelleenmuokkaaminen ei ole vähempää kuin miehen ja hänen ajattelutapansa näkeminen nais-perspektiivistä, jonka keskeinen idea on jumaluuden ymmärtäminen naisellisena. Sitäkautta näkökulma on hyvin naiskeskeinen, erityisesti tarkasteltaessa eroottisuutta ja sukupuolisuutta. "Nainen on selvästi uuden henkisyyden muodostumisen ja suunnanmuutoksen katalysaattori, ... laatuistamalla ja vapauttamalla seksuaalisuuttaan." ( Donna Steichen, "The Goddess Goes to Washington," Fidelity Magazine / December 1986: 42)

Pääosa tässä muutosprosessissa on naisten nostattaminen. Jumalattaren nousu on suora hyökkäys kristillisyyden perusteita kohtaan. Tämä uusi henkisyys sisältää biseksuaalisuuden, lesbianismin, homoseksuaalisuuden ja androgynian transvestismin ilmentymisen kautta.

Tässä Wise haksahtaa pahan kerran. Luetellut ilmiöt eivät ole nykymaailmassa sidoksissa Jumalatar-uskonnon elvyttämiseen, vaan kukoistavat siitä täysin riippumatta suurkaupunkien ympäristöissä, joissa minkäänlaista "uutta" tai "vanhaa" henkisyyttä ei harrasteta. Uus-pakanuus ei toki tuomitse em. sukupuolisen identiteetin tai -harrastuksen lajeja "luonnottomiksi" tai "synnillisiksi", mutta ei myöskään kannusta ketään harrastamaan niitä. Kyseessä ovat yksilöiden taipumukset, ei uskontokunnan. Yhtä väärin olisi leimata koko USA:n katolinen yhteisö joidenkin homo-pappien tai -partionjohtajien takia. Eletään ja annetaan toistenkin elää. OK? käänt.huom.
Mikäli tälläinen "jumalattaren seuraaminen" jatkuu, eroavaisuuksien häviäminen miehen ja naisen väliltä muodostuu normiksi. Psykoteraupeutti J.W.Perry uskoo, että "sekä pätevä psykologia, että muinainen historia osoittavat muutoksen ilmaantumista samanaikaisesti sekä yhteiskunnassa että ihmisessä itsessään, muutoksen joka sisältää miehenä tai naisena olemisen käsitteiden uudelleen arvionnin." (Perry, Decline of Patriarchy, 62. )
Perry ei tarkkaan ottaen tarkoita sitä, minkä mielikuvan sitaateista saa, eikä muutos tai uudellenarvionti välttämättä johda siihen tulokseen, mitä Perry ehkä ajaa takaa. Wise päätyy Perryä kauhistelemalla näkemään Raamatun ainoana hetero-seksin puolustajana. Toivottavasti ei laskelmoidusti. käänt.huom.
Raamattu todistaa hyvin selvästi, että mies ja nainen luotiin keskenään erilaisiksi. Okkulttinen vaikutus yhteiskunnassamme näyttää pyrkivän kalvamaan raamatullista totuutta miehestä ja naisesta, mikä totuus antaa yhteiskunnallemme pysyvyyden. Tässäkin asiassa Raamattu julistaa totuuden niinkuin se on: "Sillä on tuleva aika, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia, ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin." (Paavalin 2. kirje Timoteukselle 4.3.)
Myös pakanuus on huolehtinut ihmisen pysyvyydestä, sillä olisimme kuolleet sukupuuttoon jo tuhansia vuosia ennen Raamatun kirjoittamista, jos Jumalatar-kultti kannustaisi homoseksualismiin tms., sensijaan että tukisi yksilön pyrkimystä hyväksyä itsensä, millainen hän sitten olikin. Nimenomaan "pakana-uskonnoille" on tyypillistä jumal-parit, mies-jumaluus ja nais-jumaluus, joiden rooliin kuuluu mm. luonnon ja ihmisenkin suvunjatkamisen suosiminen. Jos ei tässä ole mies- ja nais-roolimalleja, niin missä on? Kristillisyyden reformoidusta versiosta on muuten naisellinen jumaluus kitketty pois tarkemmin kuin mistään muusta uskonnosta. Yksipuolista ja luonnotontakin, sano. käänt.huom.
Jumalatar ja liberaali kirkko
Pyhä Eudocia Jumalattaren sanoma on kuultu myös kirkkojen sisällä, ja jumalattaren filosofiaa on pohdittu monissa seminaareissa. Mary Daly, joka pitää itseään kristillisenä feministinä, arvioi perinteellistä kristillisyyttä näin: "Kärjistäen, ehdotan että kristillisyys itse pitäisi kastroida." (. Alice Hageman, Theology after the Demise of God the Father: a Call for the Castration of Sexist Religion / New York: Association Press, 1974, 132. ) Tämänkaltaisen "kristillisen" feminismin päähyökkäys on lopettaa se mitä he kutsuvat mies-valtaiseksi uskonnoksi kastroimalla miehinen vaikutus uskonnosta.

Daly jatkaa ajatustaan: "Minua mietityttää ajatus, että pelastus vain miespuolisen vapahtajan kautta ikuistaa patriarkaalisen sorron ongelman." ( Hageman, Theology, 138.)

Susan Cady, toimittaja lehdessä Sophia: the Future of Feminist Spirituality ja pastori Emmanuel United Methodist Churchissä Philadelphiassa, on yksi esimerkki Dalyn ja hänen kaltaisten eksyttämistä kirkon sisällä. "Sophian" kirjoittajat selittävät, että "Sophia on nainen, jumalattaren kaltainen hahmo joka perustuu tarkkaan hebrealaisen tradition kirjoituksiin." Viimeisimmässä kirjassaan, Wisdom Feast, toimituskunta yksiselitteisesti yhdistää Jeesuksen Sophiaan. "Sophialogia" esittää Sophian erityisenä jumalattarena ja Jeesuksen hänen profeettanaan. Kirja irtisanoutuu Jeesuksesta korvatakseen hänet nais-jumaluudella Sophialla.

Palasimme siis Jeesuksen sovitustyöhön. Hän onkin tehnyt sen Jumalatar-Sofian inspiroimana? Kuollut uhrikuoleman, kuten Attis jonka inkarnaatioksi pappi Montanus ymmärsi Kristuksen! Kulttuurimme murros on laajempi ja mutkikkaampi asia, kuin mitä Susan Cady tai Russ Wise ymmärtävät. Kristillisyyden ja pakanuuden välistä rajaa ei ole koskaan ollutkaan, eikä kirkko ole muuttumaton instituutio. Jos kaikki mitä feministiset teologit esittävät, hyväksyttäisiin sellaisenaan, muutos olisi silti vähäisempi kuin Efeson kirkolliskokouksessa v. 432 jKr., jolloin Marian jumaluus virallistettiin. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa alkukristillisyyden ei-patristista piirteistä, Maria Magdalenan kadonneesta mutta löytyneestä evankeliumista, ym. gylaniasta, jota vastaan Paavali kiivaili. Feministi-teologit eivät ehkä tuokaan mitään uutta? käänt.huom.
Toinen esimerkki "jumalatar-teologian" tiestä liberaaliin kirkkoon, on oppilaitoksissa pidetyt seminaarit. Southern Methodist Universityn Perkins School of Theologyssä pidettiin helmikuussa 1990 tilaisuus otsikolla "Wisdomweaving: Woman Embodied in Faiths". Linda Finell, wicca, oli yksi puhujista aiheenaan "Returning to the Goddess Through Dianic Witchcraft." (Hyvä!! -Wiccat on rautaa. käänt.huom.) Toinen puhjista, Sr. Jose Hobday, työskentelee Matthew Foxin ja Starhawkin kanssa "Institute for Creation Spirituality:ssä".

Yhä useammat kirkot USA:ssa ja kaikkialla maailmassa ovat lääpällään New Age -valheisiin. Monet kirkot ovat ottaneet ohjelmiinsa kursseja ihmeistä, joogasta, Silva Mind Control:sta, jne., ja muuta metafysiikkaa. Toiset kirkot ovat menneet vielä pidemmälle palkatessaan henkilöitä, joilla on New Age -maailmakatsomus.

Etsipä yksilö jumalatarta noituudesta, feminismistä, New Age -liikkeestä, tai liberaalista kirkosta, hän on etsimässä "sisempää minäänsä". Tämän hän uskoo olevan tekemisissä korkeimman totuuden tai syvimmän viisauden kanssa, mutta se on yksinkertaisesti eksytystä ja valhetta. Kristittyinä emme saa antaa huijata itseämme.

Russ Wise 1992

Oikeilla jäljillä ollaan. "Etsipä ihminen Jumalatarta noituudesta, feminismistä tai vaikkapa kirkosta", hän on ainakin henkisesti vireä ja pyrkii johonkin tyydyttävämpään ja parempaan, ja ehkä hänelle selviää kulttuurimme perusvirhe, sekä naiselle että miehelle vihamielinen sukupuolet toisistaan erottava ja toisiaan vastaan kääntävä normisto. Hyvin erilaiset ihmiset hyvin eri ympäristöissä näkevät vanhan olevan luhistumaisillaan ja uuden tekemässä tuloaan, -ja kaikkien katseet kääntyvät Jumalattareen. Myös Russ Wisen, vaikka hän näkee valkoisen mustana ja mustan valkoisena. Ehkä auttaisi, jos luopuisi mustavalkoisesta maailmankuvasta? Siunausta vaan sinne Richardsoniin Texasiin.
Linkkejä:
 

Tästä pakanallisille keskustelusivuille:

 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE

 

The Pagan Banner Exchange
The Pagan Banner Exchange