Katolinen Pappi hurjana:
Fatiman Neitsyt on
pakanuuden aikaisen Jumalattaren
inkarnaatio 

Totuus kuullaan usein ymmärtämättömien, lasten ja juoppojen, suusta. Portugalilainen pappi  Isä Marió de Oliveira julistaa kirjassaan ”Fátima Nunca Mais”, että ”Serra d´Airen Suuri Jumalatar ei ole Jeesuksen äiti Maria, vaan tämän vastakohta, pakanuuden aikaisten jumalatarten jälleensyntymä.”  Isä Marió kannattajineen ei näytä tuntevan kristinuskon laajalle levittäytyneitä juuria, jumalallisen Maria-hahmon alkuperästä puhumattakaan, kun he tuollaista selittävät. Fatiman kylässä ilmestyneellä ilmiöllä on joka tapauksessa miljoonia seuraajia, joten Isä Marión asettamaa kysymystä ei voida sivuuttaa.

 

 

 Fatiman kylän alttarilla oleva P.Neitsyt.
 Huomaa kahdeksansakarainen tähti!
 Neoliittinen Jumalatar-amuletti
 portugalilaisesta megaliittikummusta.


Portugalissa, Serra d´Airen karulla seudulla, tapahtui ihme toukokuun 17. Vuonna 1917. Sunnuntaina kolme maatyöläisten lasta oli paimenessa, kun he kokivat elämyksen, joka yhä järkyttää ja jakaa maailman katolisia. Lasten lisäksi ihmeen, joka toistui useina päivinä, näki kymmenien tuhansien katolisten ja myös epäuskoisten uteliaiden joukko. Tarkkaan ottaen he eivät nähneet kaikkea, sillä Pyhä Neitsyt puhutteli vain lapsia ja ilmoitti heille viestin, joka tunnetaan ”Fatiman kolmena ennustuksena”. Muut paikalle kokoontuneet näkivät vain ”aurinkoihmeen”, eli auringon omituisen tanssin taivaalla. Sekin sai heidät vakuuttuneeksi, että jotain ei-arkipäiväistä oli tapahtunut.

Virallinen kirkko oli aluksi hyvin varovainen tapahtuneen suhteen, sillä ei-aidoista ihmeistä on karvaita kokemuksia. Lapsia jopa estettiin menemästä ilmestyksen ilmoittamana päivänä paikalle vastaanottamaan Mariaa, niin kuin he näkynsä tunnistivat.  Katolisen kirkon oli kuitenkin annettava pian periksi, sillä ”Fatiman ihmeen” kannattajia oli jo miljoonia. Nykyinen paavi, Johannes Paavali II, kuuluu myös heihin.

Fatiman pienen kylän ulkopuolelle on kohonnut  Neitsyelle omistettu kirkko (1928) ja seremoniaalinen rakennusryhmä, jotka palvelevat miljooniin nousevaa pyhiinvaeltajien joukkoa, ja Fatima-innostus on tänään  katolisen kirkon  laajin joukkoliike. Vastustajiakin kyllä löytyy, ja eräs heistä on Isä Marió.  Hän näkee tässä kaikessa vanhan pakanallisuuden tunkeutumisen kristillisyyteen.

Isä Marión mielestä Fatiman Neitsyt edustaa matriarkaalista jumalatarta, ja ensimmäisten pyhiinvaeltajien paikalla näkemä ”aurinko-ihme”, on vain ”esikristillisten maanviljelyskulttien jumalattariin uskovien fanaatikkojen juttuja.”  Marió osaa yhdistää Jumalattaren kultin maanviljelykseen, mikä on oikea havainto, mutta aurinkoihmeistä ei ole todisteita. Ehkä Stonhengen tapaisiin paikkoihin kokoontuneet ihmiset ovat nähneet jotain samanlaista? Me emme tiedä, ja Isä Mariókin vain aavistaa.

Kritiikki kiinnittää huomiota Neitsyen ilmestymiseen aiemmin Jumalattarelle pyhitetyssä toukokuussa, ja myös Jumalattareen liitettynä 13. Päivänä. Portugali on muutenkin ”jumalattaren maata”, sillä  megaliittikulttuurin, siis Jumalatar-uskonnon, jälkiä on siellä runsaasti.  Katolinen Portugal omaksui v. 1646 P.Marian suojeluspyhimyksekseen, ja Hänet julistettiin jopa maan kuningattareksi, mikä katolisessakin maailmassa oli ainutkertaista. 

Kylän nimi, ”Fatima”, tarkoittaa islamilaisessa maailmassa Muhamedin tytärtä, jota on myös kunnioitettu pyhimyksenä. Lähi-Idässä tunnetaan nimellä ”Fatiman käsi”, eräs uskonnollinen symboli, jonka tutkijat yhdistävät pakanalliseen aikaan, ja ties kuinka kauas menneisyyteen. Antiikin kulttuuripiirin toinen pyhä musta kivi on Mekassa, K´haban temppelin seinään muurattuna. K´habassa palveltiin ennen Profeetta Muhamedia jumalatarta nimeltään Kubaba. Roomalaisille hän oli Cybele tai Magna Mater. Hänen pyhä musta kivensä tuotiin Pessinuksen pyhästä kaupungista Roomaan noin 200 eKr., ja sijoitettiin Cybelelle rakennettuun temppeliin, kaupunginosaan joka on tänään oma erillinen valtionsa Paavi Pius XII:n ja Mussolinin kuulun konkordaatti-sopimuksen perusteella: Vatikaani.

Miksi kovin arvovarattu nimi, "Fatima", on tullut kylän nimeksi Portugalissa, se ei ole tiedossamme. Pyreneiden niemimaa, lukuunottamatta baskien alueita, oli islamilaisten maurien vallassa satoja vuosia heidän v.711 ylitettyään Gibraltarin ja lyötyään länsi-gootit. Jos Fatima-paikannimi on tältä kaudelta, se on voinut vakiintua paikalle, jolla on jo ollut erikoinen status, ja Euroopan syrjäkulmathan säilyttivät Jumalatar-tietoutta pisimpään. Baskimaassa jopa nykyaikaan asti. Valitettavasti pyhiinvaelluskeskukseksi muuttuneessa tämänpäivän Fatimassa ei enää voida tehdä arkeologisia kaivauksia.

Isä Marión kanta ei saavuta Roomassa kannatusta, vaan istuva paavi on Fatiman Neitsyen hartaimpia seuraajia, -turkkilaisen Mehmed Ali-Agcan paaviin ampuma luoti on ollut 13.5.1982 alkaen Neitsyen kuvan kruunussa. Voiko Vatikaanilta muuta odottaa? Ensimmäinen P.Pietarin kirkko oli vanhan Cybelen temppelin rakennus, kuten Chartresin vanhin katedraali oli  kuulunut kelttiläisten Jumalattarelle, ja nykyisen Pietarinkirkon perustuksissa ja seinissä lienee vielä osia ja kiviä vanhasta Jumalattaren temppelistä. Purettaessa pyhitettyä rakennusta, sen kivet käytettiin aina uuteen pyhäkköön, eikä ole mitään syytä uskoa, että vanhan Jumalattaren musta kivi olisi hylätty. Paavin istuin sijaitsee siis varsin merkittävällä perustalla. (Io Cybele, io Magna Mater!)


 

Paleoliittinen Jumalatar Ranskasta,
ja Cybelen patsaan kuva nykyisestä Turkista.


Paavit ovat myös toimineet Fatimassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Elokuun 6. 1963 paavi Paavali VI lähetti Fatiman kolmanteen ennustukseen perustuvan viestin Moskovassa pidettyyn ydinkoe-kielto neuvotteluihin kokoontuneille Neuvostoliiton puoluejohtajalle  Nikita Sergejevitsh Hrutsheville, USA:n silloiselle presidentille John F.Kennedylle ja Englannin päämisterille Harold McMillanille. Vatikaani ei vahvista eikä kumoa tätä tietoa virallisesti, mutta Fuldassa Saksassa marraskuussa 1980  Johannes Paavali II myönsi sen epäsuorasti vastatessaan yleisön kysymyksiin.

1931 Portugalin piispat pyhittivät Portugalin Neitsyelle Fatimassa pidetyssä seremoniassa, ja 1942 Paavin legaatti pyhitti samoin Fatimassa koko maailman ”Neitsyt Marian Tahrattomalle sydämelle". Samoin 13.5.1946 Fatiman Neitsyt kruunattiin koko maailman kuningattareksi. Ilmestys oli myös vaatinut Venäjän pyhittämistä itselleen. Kun tämä tapahtui 1984, Moskovassa lienee oltu huvittuneita. Eipä olla enää.

Alussa mainittu Isä Marió on osin oikeassa. Maria-ilmiö on vanhan neoliittisen tai jopa paleoliittisen jumalatar-uskonnon jatkumoa. Jostain syystä hän kuitenkin haluaa mieltää tämän ja kristillisen perinteen vastakkaisiksi. Historia ja monien kristinuskon elementtien alkuperä eivät anna mitään oikeutusta tälle käsitykselle. Ymmärtääksemme Fatima-kriitikkoja, meidän täytyy kääntää heidän doktriininsa päälaeltaan jaloilleen: He torjuvat uskonnosta, elämästä ja kirkosta sen toisen puoliskon, ikiaikaisen naisellisen elementin. Heidän huolenpitonsa kohde on patriarkaalisuus, sukupuolten mies-valtainen epätasapaino, joka kristillisyyteen on periytynyt hellenistisestä juutalaisuudesta.

Neitsyt Marialla on vahva yhteys pakanalliseen Jumalattareen, mutta Isä Marión kaltaiset teologit eivät halua sitä nähdä. Isä Marió kuuluu toiseen katolisen uskonnon ruohonjuuritason joukkoliikkeeseen, "vapautuksen teologiaan", joka nousi Latinalaisen Amerikan maalais-pappien sosiaalisesta omastatunnosta piispojen köllöttäessä rikkauksissaan ja yhteiskunnallisen sorron rehottaessa. Halu asettua seurakuntalaisten, kansan, puolelle maallisia roistoja ja tekopyhäksi jähmettynyttä omaa instituutiotaan vastaan on oikeutettua, mutta idealismin osa raadollisessa maailmassa on usein joutuminen vielä raadollisimpien tavoitteiden välineeksi.

Emme tiedä, onko Marió aito köyhien pappi vai "kaviaaripastori", mutta hän hyökkää Fatiman Neitsyttä vastaan vapautuksen teologian asemista: "Vapautuksen teologiaa julistava kirkonmies ei näe Fatiman Neitsyessä vapauttajaa, vaan riistäjän. Sen sijaan että Neitsyt kehottaisi uskovaisia ottamaan kantaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta, hän vaatii heitä alistumaan kirkon ja hallituksen valtaan." (Heli Sarre: Fatima -Maailman alttarilla, Ultra 1-2000 s.8)

Ultra-lehteen kirjoittanut Heli Sarre kiinnittää huomiota siihen, että juuri kirkko on edustanut tukahduttavaa valtaa, ja köyhille maalaisille juuri Neitsyt edusti toivoa ja lohdutusta: "Isä Marió unohtaa sopivasti, että vuosisatojen ajan hänen oman kirkkonsa teologit ovat kasvattaneet kansaa tavalla, mitä hän itse paheksuu, ja että kansa koki Neitsyen ainoaksi lohduttajakseen ja puolestapuhujakseen. Onko siis ihme, että näkijä-lapset tahtoivat Neitsyen ja kärsimysuhriensa avulla lepyttää ihmisten synneistä vihastunutta Jumalaa?"

Mariólle ilmeisesti hyvin tärkeä vapautuksen teologian ja Maria-teologian vastakkaisuus ei siis ole kovin luontevaa. Pakanoille Maria edustaa kristillisyydessä säilynyttä Vanhan Uskonnon elementtiä, joka on pitänyt kirkot jotenkuten siedettävinä, kostonhimoisesta ja vihaa lietsovasta Jehovasta huolimatta. Tämä matristisen ja patristisen elementin välinen köydenveto on ollut läsnä kaiketi kaikissa nykyisissä kulttuureissa ja uskonnoissa, eikä se ilmeisesti pääty koskaan?

Marian jumalallistaminen 432 jKr. oli siirtymä elämänmyönteiseen suuntaan, noitavainojen kausi ja protestantismi taas elämästä vieraantumisen valta-aikaa. Vapautuksen teologia olisi luontevaa sijoittaa positiivisten voimien kategoriaan, mutta paradoksaalisesti juuri sieltä nousee patristisuuden puolustajia. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, jonka radikaalit papit samaistivat kristinuskon moraaliseen opetukseen, ei menesty hierarkisessa ympäristössä. Jos ilmaisemme Jumalatar-filosofian ja jahwismin eron yhteiskunnallisten käsitysten tasolla parilla sanalla, se on: Yhteisöllisyys contra autoritaarisuus. Marión kiivailussa tuoksahtaa liikaa Paavalin opetus: "Nainen vaietkoon seurakunnassa."

Katolisen mytologian Pyhä Maria ei siis ole "vastakohta" eurooppalaiselle pakanalliselle Jumalattarelle, vaan saman jatkumon yksi osanen, mitä Isä Marió kieltäytyy ymmärtämästä. Lieneekö isä Marión ajattelussa liikaa marxilaista hapatusta? -Jumalatar siunatkoon Marión ja hänen kirjahyllynsä, mitä siellä sitten lieneekään.


Linkkejä:
 

Tästä pakanallisille keskustelusivuille:

 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE

 

The Pagan Banner Exchange
The Pagan Banner Exchange